1. Pitanje broj: #59920

    U dec. 2009 primljen sam zbog infarkta miokarda inferiorne lokalizacije, uspešno uradjene primarne pci sa implantacijom 1 bms stenta u lad koja je bila sužena 80% sa trombotičnim masama. Na koronarnim arterijama nadjene promene subokluzije na lad gde je izvršena intervencija stenta a elektrokard. Promene fiksirane do kraja te se mogu protumačiti kao sindrom rane leporalizacije. U ekg-u se održava konkavna st elevacija u inferiornim odvodima. Holter monitoring bez značajnijeg poremećaja ritma, ehokard. Nalaz pokazuje normalne srčane šupljine, lk dobre sistolne funkcije sa blagom hipokinezijom prednjeg zida i mediobazalnog dela lateralnog zida (ef oko 60) . . . To su podaci sa otpusne liste. Posle 3 meseca urađen dobutaminski test, test prekinut u četvrtoj dozi kada je postignuta submaksimalna frekvenca. Maksimalni arterijski pritisak za vreme testa. Dobutaminski test je negativan na ishemiju. Od laborat. Nalaza izdvajam hgb-143 holesterol 2. 98. Trigliceridi 0. 95 a i ostali lab. Rezultati su u referentnoj vrednosti. Imam 45 god, duvan sam ostavio, osećam se dobro a pitanje je da li smem da nastavim bavljenje sportom (rekreativno) kuglanje i fudbal (golman) . S poštovanjem. . .

    Odgovoreno: 12. 05. 2010.

Ostavite komentar