1. Pitanje broj: #39138

  Molim vas da pogledate ovo otpusno pismo. . . Razlog prijema: hitan prijem zbog bolova u grudima, koje je osetila u miru 2-3h pred prijem, lupanje srca, vrtoglavica, uz ekg verifikovane učestale ves, pojedinačne i po tipu bigeminije. Postavljena indikacija za koronografiju od strane komisije za indukovanje ihi. Na testu opterećenjem registruju se učestale ves i nepostojana vt. Objektivno gojazna, hipertenzivna, umereno tahikardna, kardijalno kompenzovana, sistolni šum 3/6 nad vrhom srca. Prijemne dijagnoze i200 angina pectoris non stabilis. I4722 tachycardia ventricularis paroxysmalis non peristens. I100 hypertensio arterialis essentialis. E66 obesitas. E780 hypercholesterolaemia vera. Ranije bolesti operacije, kateterizacije 2000g. Totalna histerktomija sa ovariektomijom zbog mioma, dugogodišnji art. Hipertenzije. Negira alergiju na hranu i lekove. Objektivni nalaz pri prijemu: svesna, orjentisana, gojazna, eupnoična, kardijalno kompenzovana, hipertenzivna, umereno tahikardna sa pojedinačnim es auskultatorno, uz sistolni šum sa p. Max nad vrhom srca. Elektrokardiogram: 27. 08. Sinusni ritam, fs 100/min, levogram bez poremećaja ritma. 01. 09. Sinusni ritam, fs 55/min, levogram (-30) , plh, bez dinamike u smislu ishemije u odnosu na prethodne elektrokardiograme, bez poremećaja ritma. Laboratorija: se 20 trigliceridi: 0, 7 šuk 6, 5/6, 1 bilirubini 10 er 4, 56 holestrol 4, 40 troponin neg ast 14 hb 136 hdl cpk 118/94 alt 20 le 9, 2 ldl cpk-mb 20 ldh 361 urea 3, 8 kreatinin 3, 4 crp 3, 4 fibrinogen quick% 89 inr 1, 1 ptt act cl na 144, 0 k 4, 00 acidum uric. 243, 0 ca 1310 p proteini total 82 hiv neg hbsag neg. Hcv neg. Tph neg. Color duplex scan karotidnih arterija: stenosis acc lat. Dex. Non significans (30% ) color duplex scan arterija ruku: dijametar: a. Radialis dex. =2, 1 mm ehokardiogram: eflv 59 la 3, 9 ao 3, 4 madd 3, 30 mr ½ rv 2, 7 lvidd 5, 7 ivsd 1, 1 aomaxpg 10, 10 mva ar ½ rvsp 31, 00 lvids 4, 0 plwd 1, 1 ava mrf tr 1 leva komora normalnih endokavitarnih dimenzija, granične debljine zidova, očuvane sistolne funkcije. Dijastolna disfunkcija i stepena, po tipu usporene relaksacije. Koronorogram acs: glavno stablo je normalnog odstupa, pravca, lumena. Rcx je normalnog odsupa, pravca, lumena. Acd: normalnog odstupa, pravca, lumena i grananja. Dominantna je. Ventrikulografija leva komora obične veličine sa izraženom hipertrofijom svih segmenata. Očuvana kinetika. Ef 65% . U toku ventrikulografije minomalna regrutacija kontrasta 0-/i stepen u levu predkomoru kroz neklacifikovan mitralni optvor. Epicrisis: bolesnica starosti 58 godina, primljena je kao hitan slučaj na odeljenje klinike za kardiologiju zbog angioznih bolova po nestabilnom tipu. Iz anamnestičkih podataka, priložene medicinske dokumentacije i uvidom u bazu podataka saznaje se da od ranije zna za povišen pritisak, a od početka 2009. Godine se redovno kontroliše kod kardiologa pošto su se vrednosti kretale i preko 200/110 mmhg. Anbulantno urađena neinvazivna kardiološka dijagnostika (ergometrija – bez sigurnih znakova redukcije koronarnog protoka, 24 časovni monitoring elektrokardiograma – februara 2009, 300 ves, denivelacija st segmenta u v5 do -2mm) pa je indukovana invazivna hemodinamska obrada srca. Od faktora rizika za ishemijsku bolest srca navodi pored arterijske hipertenzije, pozitivnu porodičnu anamnezu, povišene vrednosti masnoća u krvi i gojaznost. Od drugih bolesti navodi histerktomiju zbog mioma 2000. Godine. Po prijemu kardijalno kompenzovana, u biohemijskim analizama registruju se referentne vrednosti kardiospecifičnih enzima. Ehokardiografski se registruje laka mitralna regrutacija sa ef 59% . Duplex scan karotidnih arterija je bez značajnih stenotičnih promena na karotidnim arterijama. Nakon uobičajene pripreme uradi se invazivno hemodinamsko ispitivanje, bez komplikacija. Nisu registrovane vidljive stenotične promene na epikardijalnim koronarnim sudovima. Slučaj je sutradan prikazan na kardiološko-hiruškom konzilijumu sa zaključkom da je indukovan dalji medikamentni tretman. Tokom bolničkog lečenja bolesnica je bez subjektivnih tegoba. Otpušta se u poboljšanom stanju, kardijalno kompenzovana, ritmički i hemodinamski stabilna sa datim savetom za odgovarajući režim života, a potrebne su redovne kontrole kod nadležnog lekara. Preporučuje se da ambulantno ponovi 24-časovni monitoring elektrokardiograma. Otpusne dijagnoze: i1002 hypertensio arterialis essentialis gradus 2 i11. 9 morbus cordis hypertensivus sine insufficientia cordis i34. 0 insufficientia valvulae mitralis non rheumatica. Gradus i_ii i36. 0 insufficientia valvulae tricuspidalis non rheumatica. Gradus i i 44. 41 hemiblock anterior rami sinistri fasculi hisi. I65. 2112 stenosis a. Carotis communis dex. Non significans, 30% e78. 0 hypercholesterolaemia vera. E66 obesitas terapija aspirin protect 100 mg tablete 1+0+0 sortis tablete 20 mg 1+0+0 presolol 50 mg 1/2+0+1/2 hemokvina film tablete 20 mg 1+0+0 amiadaron tablete 200 mg 1+0+0 (pet dana u nedelji, dva dana pauze, naizmenično) napomena: nakon otpusta pritisak je bio stabilniji, mada je progresivno rastao i nakon 9 dana dostigao vrenost čak 197mmhg. Nakon 11 dana, takođe od otpusta terapija je obogaćena sa metildopa 25 mg 1+1+1 moram vam još navesti dve dijagnoze bolesti od kojih je bolovala: nefrologija: pyelonephritis chr. Exacerbata plastična hirurgija: ph nalaz 11331/08 carcinoma basocellulare exulceratum et infiltrativ um cutis (tumorsko tkivo je odstranjeno u celosti) lekar koji vodi slučaj moje majke je izuzetan, ali trenutno je odsutan, profesor koji je je lečio na odeljenju takođe je fenomenalan, ali ja sam njeno dete i želim da znam i saznam što više mogu. Možda nam nečiji savet olakša, jer smo pod stresom, kojeg se teško oslobađamo, te vas molim da mi pomognete i istovremeno se izvinjavam ako postoje greške nastale pri kucanju. Pitanja: 1. Molim vas za vaše stručno mišljenje. 2. Molim objašenje pojedinačno svake dijagnoze. 3. Da li možete da date obrazloženje za ovakvo variranje pritiska. 4. Možete li da date neku viziju daljeg razvoja ove slabosti srca. 5. Šta sve mogu da učinim da bih pomogla mojoj majci? 6. Šta bi još od pretraga trebalo uraditi? 7. Naročito mi nije jasno šta se to dogodilo njenom srcu i koji je to procenat u kojem ono funkcioniše? 8. Zašto je kod ovog pacijenta pritisak toliko teško ukrotiv? Unapred zahvalna: vasiljka keravica

  Odgovoreno: 21. 09. 2009.
  • Poštovana,
   Neću vam odgovarati po stavkama, več u globalu.
   na osnovu anamneze i prisutnih faktora rizika posimnjano je na koronarnu bolest kao razlog za sve to ali je koronarografija isključila postojanjenkoronarne bolesti. Dugogodišnja hipertenzija je dovela do laganog slabljenja srca što je dovelo do uvećanja leve komore. Srce je lako oslabljene pumpne funkcije ali taj stepen oštećenja nije preveliki. Treba redovno uzimati lekove.
   Pozdrav

Ostavite komentar