1. Pitanje broj: #27741

  Poštovanje,
  pre dve godine, 2007, imala sam infarkt, dijafragmalni i desne komore. Ove godine, 2009, urađena mi je koronarografija, nalaz je sledeći lka glavno stablo b.o ria: proksimalno skleoritična sa redukcijom lumena 20-30% rcx: b.o. acdx: proksimalno okludirana. Periferija se prikazuje preko kolaterala zaključak: indikovan je nastavak medikamentozne terapije. Moje pitanje je: brine me da li su u stanju kolaterale da potpuno preuzmu funkciju okludiranog krvnog suda i da li će vremenom doći do slabljenja rada i funkcije desne strane srca?  Zašto se konzilijum u mom slučaju nije odlučio za by pass ili stent na okludiranom krvnom sudu imajući u vidu da je u pitanju veći krvni sud?  Da li i posle koliko vremena treba ponovo uraditi koronarografiju zbog redukcije lumena na ria, 20-30% da ne bi došlo do ponovnog infarkta? Pitala sam lekare na klinici ali su bili krajnje šturi u davanju obrazloženja. Inače med. sestra sam u penziji.
  Hvala puno unapred. Veliki pozdrav

  Odgovoreno: 10. 05. 2009.
  • Poštovana,
   1. Kolaterale se sa vremenom mogu toliko razviti da prilično pokrivaju ishemično pordučje ali nikada ne mogu zameniti nativnu arteriju. 2. Nikada se ne radi baj pas na izolovanoj leziji na desnoj koronarnoj arteriji, a što se tiče stenta verovatno je procena konzilijuma bila da je to tehnički opasno i zahtevno 3. Ako uzimate lekove, promenite način života, nema potrebe za novom koronarografijom, sem ako nemate tegobe a ekg pokaže ishemiju prednjg zida.
   Pozdrav

Komentari na pitanje: #27741

  • Mijatović Milivoje 16. 04. 2015.

   Molim vas za tumačenje dijagnoze na rendgen snimku koja glasi "srčano-sudovna senka gracialna. " s poštovanjem, m. Mijatović

  • Klinička slika izgleda ovako: ekg: sinusni ritam frek. 59/ min, normogram, qs u 1-3 uz blago eleviran st segment i dubok t talas, qrs uz blago eleviran st i dub negat t u v4, neg t u v5 neg |v5, bifazan t u d1 i avl. Ekg do otpusta be z dinamike. Lab. Anaize: le 10. 4. Er 4. 18. Hb 128, hct 0. 39 mcv 92, tro 413 glekmia 5. 1 urea 3. 9, kreatinin 73, kalijum 5. 2 natrijum 144, trigliceridi 1. 58, holesterol 4. 32 hdl 0. 99 ldl 2. 49. Transaminaza trg p/c -srčana sudovna senka i fiziološkim granicama. U projekciji perinhima nema zastojnih i infiltrovanih promena kf sinusi slobodni eho srca: leva predkomora većih dimenzija 4. 1 sm. Aorta u korenu šira 4. 0 sm, u ascendentnom delu 4. 1 sm, av trolisna, normalna separacija kuspisa i normalna brzina sm, iprotoka u sistoli 1. 2 msec, očuvana koaptacija, dim leve komore granične, akinetučan i istanjen septum u medijalnim i distalnom segmentu i apeks, hipokontraktilan distalni anteriozni zid. Dobra kontraktilnost dr. Seg. Srca. Ef45% . Mv sa mr u trgu. Normalna dijastolna funkcija e/a tr oko 1+, spdk 30 mmhg,. Nema izliva u perikardu. . Selektivna koronografija: glavno stablo lca kratko, bez hd značajnih stenoza. Lad iza odvajanja gracilne d1, značajna subtotalna stenoza distalno bez značajnih stenoza. Acx je dominantna, proksimalno, bez bez značajnih promena, medijalno iza odvajanja om1 grane manja stenoza do 30% , a pre odvajanja om grane stenoza 50-70% distalno na račvi sa om3 stenoza 50-60% , distalno bez značajnih stenoza. *** ekokardiografski postoji akinezija medijalnog i distalnog anteriornog zida, selektivnpm koronografijom oučeni su znaci trosudovne koronane bolesti pa je indikovana hiruška intervencija revaskularizacije miokarda: terapija aspirin tbl 100 mg1x1 plavix tbl 75 mg 1x1x sotris tbl 20 mg 1x1 uveče nolpaza 20 mg 2x1 cockor tbl 5 1/2 ujutro pitanj: zasto je predlozena trostruka bypass operacija a ne ugradnja stentova. Pozdrav slavoljub

Ostavite komentar