1. Pitanje broj: #25745

    Odavno imam tupu bol u prsima "kao teški kamen" koji mi pritiska desnu stranu srca. Nakon dva napada u razmaku od mjesec dana i urednih nalaza abdomena, slučajno su otkrili "uvečanu venu cavu". Nalazi ultra zvuka: U jedno i2d uredne veličine LK, stijenka uredne debljine i kinetike u mirovanju, bez znakova segmentalne asinergije. Sitolička f-ija LK održana i mjeri se oko 60%. LA nije dilatiran. Aortna valvula trikupidna i na analusu se mjeri 2cm, triksupidna sa nešto intenzivnijim odjekom sa kuspisa, uredne sepracije. Ulazni dio aorte koji se još prikazuje nije dilatiran. U trnsaortnom sistoličkom protoku Doplerom se registrira Vmax. 1.22m/s, Pgard 6.0mm Hg, Mngrad 2.9mm Hg. Manja AR. Mitrlna valvula je morfološki urednog oblika s time da je stražnji mitralni kupis nešto masivniji i inmobilniji. Manja MR. Trikupidna valvula: prisutna TR sa jetom prema posterolateralno brzine vmax od 2.31m/s, Pgrad od 21mm HG, RVSP 31.3 mm HG - blaža plućna hipertenzija. DA se u A4 C mjeri 4.16x3.46cm 7 blaže dilatiran/DV uredne deb. stijenke i kavitarni dimenzija. Pulmonalna valvula: PV AT oko 90ms - blaža plućna hipertenzija, PR do 1-2+. Perkard inferoposteriorno ehogeniji i zadebljan ali bez znakova za izljev u perikard.(05.02.2009.) Test dijagnostički za ishemijsku slabost srca je negativan. Ergometrijski test je u redu, postignuto opterećenje 98%od predviđenog s BLG u 3. minuti oporavka. Nije pronađen uzrok povećanog tlaka u desnom ventrikulu. Preporučeno mi je da svakih 6-12 mjeseci radim kontrolne preglede i za sada da nije potrebna terapija. Nakon 15 dana uradila sam iste pretrage kod drugog kardiologa i nalaz je identičan, a sistolički tlak u desnom bventrikulu oko 33mm HG, gradijent 23mm Hg. EKG nalaz. Sinusni ritam 70/min. Semivertiklna el.os. Rotacija srca u smjeru kazaljke na satu. Rečeno mi je da takav slučaj nisu imali do sada i da će pratiti stanje. U međuvremenu su isključili mikro emboliju pluća. Meni bol u prsištu ne prestaje, a pri težim naprezanjima se povećava. Molim Vaše mišljenje i preporuku.

    Odgovoreno: 12. 04. 2009.

Ostavite komentar