1. Pitanje broj: #17783

    Kardiolog me je uputio na HOLTER ECG. Kada je očitao rezultate naveo je da se prilikom monitorisanja sve vreme registruje blok leve grane Hiss-ovog snopa. Monitorisanjem EKG u ambulantnim uslovima u trajanju od 21 sat i 11 minuta registrovano je 95600 srčanih akcija, prosečna srčana frekvenca je bila 77/min a minimalna 53/min u 02:06 h a maksimalna 123/min u 08:55 h, pauze duže od 2,5 sekunde nisu registrovane i nisu registrovani poremećaji ritma.
    Molila bih da mi razjasnite šta to znači.

    Odgovoreno: 25. 12. 2008.
    • Blok leve grane Hisovog snopa se najčeešće javljaa u sklopu neke druge bolesti alai se može javiti i sam. Radi se o tome da se impulsi iz pretkomore ne rasporedjujuu obe grane Hisovog snopa (levu i desnu) već samo u desnu, što rezultira kašnjenjem u kontrakciji leve i desne komore Ali to uglavnom ne pravi nikakve tegobe. Ostali nalaz je u fiziološkim granicama.

Ostavite komentar