1. Pitanje broj: #11432

    Dijagnoza: block rami dex fasc hissi, ultrazvucni nalaz na srcu je (aorta u korenu i ascedentnom delu normalnih dimenzija i morfologije zida, aortna valvua trivelarna, centralno postavljena, očuvane pokretljivosti i separacije, mitralna valvula bivelarna, očuvane pokretljivosti i koaptacije, leva pretkomora norm. dimenz bez prisustva stranih masa, interratrijalni septum očuvanog kontinuiteta, leva komora norm. dimenzija, očuvane globalne sistolne funkcije i relaksacije, kinetik. i morf. svih egmenata dobri. Uredni protoci, dopler.
    Molim Vas detaljnije objašnjenje

    Odgovoreno: 03. 10. 2008.
    • Kada impulsi stvoreni u SA čvoru prođu do komora sprovode se kroz 2 snopa: lecu i desnu granu Hisovom snopa. Blok desne grane znači da se istovremeno ne aktiviraju levi i desni delovi kororskog sistema, već se desni deo aktivira sa malim zakašnjenjem. Kako su Vam ultrazvučni parametri srca normalni ne trebate se brinuti niti očekivati neke simptome.

Ostavite komentar