1. Pitanje broj: #7357

    Moja ćerka koja ima 17 godina i degenerativne promene na vilici i zubima koje trenutno leči na Stomatološkom fakultetu u Beogradu ortodontskim tretmanom koji treba da se završi za dva meseca, a po preporuci konzilijuma te ustanove treba da izvrši i rekonstruktivnu operaciju leve strane lica, ali tek posle 18 godine, a pošto je tada punoletna interesuje me da li ću morati da platim operaciju ili će troškove snositi RZZO. Inače ona je učenica gimnazije i završiće uz Božiju pomoć III razred kada postane punoletna 15.06. 2009.

    Odgovoreno: 11. 07. 2008.
    • Pitanje osiguranika odnosi se na pravo na fiksni ortodonski aparat koje je predviđeno i bliže regulisano čl. 12. Praviolnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu i participaciju za 2008. godinu. Kako se ovo pravo priznaje na teret sreedstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, pod odeđenim uslovima (pre svega - medicinske indikacije), potrebno je da se osiguranik obrati stručnoj službi u Filijali i to pre svega šefu lekarskih komisija ili načelniku zdravstvenog osiguranja i da sa sobom ponese potpunu medicinsku dokumentaciju o dijagnozi deteta.

Ostavite komentar