1. Pitanje broj: #7238

    Na koji način je moguće upućivanje na lečenje u inostranstvu?

    Odgovoreno: 01. 07. 2008.
    • Da bi pacijent imao izgleda na uspeh u postupku upućivanja na lečenje u inostranstvu, potrebno je nabaviti mišljenje referentne zdravstvene ustanove da je takvo lečenje u skladu sa važećim Pravilnikom o uslovu i načinu upućivanja osihuranih lica na lečenje u inostranstvu, da su iscrpljennj mogućnosti lečenja u zemlji i da postoji mogućnost uspešnog lečenja u zdravstvenom centru u inostranstvu.
      Predlog referentne zdravstvene ustanove , koji čini prilog zahtevu stranke za upućivanje na lečenje u inostranstvu, razmatra nadležno veće lekarske komisije, koje donosi odluku o prihvatanju ili odbijanju.

Ostavite komentar