1. Pitanje broj: #37977

  Cerkica najverovatnije treba da ide na vađenje krajnika. Ima uredno zdravstveno osiguranje (zivimo i radimo u bg) ali je moja zelja da operaciju radimo u decijoj bolnici u novom sadu. Da li rzzo (beogradski) pokriva troškove lečenja i na teritoriji vojvodine?

  Odgovoreno: 06. 10. 2009.
  • Pružanje zdravstvene zaštite van područja matične filijale predviđeno je članom 42. pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja "Sl. Glasnik RS" br. 56/2009, na sledeći način:
   Kada izabrani lekar oceni da osiguranom licu ne može da se obezbedi odgovarajuća zdravstvena zaštita kod davaoca usluga na području matične filijale, dužan je da izda uput za najbližeg odgovarajućeg davaoca usluga van područja matične filijale koji može da pruži zdravstvenu zaštitu osiguranom licu.
   Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana osigurano lice može da ostvari zdravstvenu zaštitu kod davaoca usluga na sekundarnom nivou van područja matične filijale, ukoliko je davalac usluga na sekundarnom nivou sa područja matične filijale udaljen od mesta stanovanja osiguranog lica više od 45km, a na području druge filijale postoji davalac usluga koji je znatno bliži mestu stanovanja osiguranog lica u odnosu na davaoca usluga na području matične filijale.
   Zdravstvenu zaštitu iz stava 3. ovog člana osigurano lice ostvaruje na osnovu uputa izabranog lekara koji prethodno overava lice koje ovlasti direktor matične filijale.
   Kada osigurano lice ostvaruje zdravstvenu zaštitu van područja matične filijale kao hitan slučaj bez uputa izabranog lekara, odnosno bez saglasnosti lekarske komisije matične filijale, odnosno prethodne overe matične filijale, davalac usluga je dužan u roku od tri dana od dana prijema osiguranog laica na lečenje da zatraži saglasnost lekarske komisije matične filijale za nastavak lečenja, a u slučaju iz stava 3. ovog člana, dužan je da zatraži saglasnost matične filijale.
   Lekarska komisija matične filijale dužna je u roku od sedam dana od dana prijema zahteva iz stava 5. ovog člana da dostavi davaocu usluge saglasnost, odnosno ocenu o upotrebi nastavka daljeg lečenja osiguranog lica. Za slučaj iz stava 3. ovog člana, matična filijala dužna je da davaocu usluge dostavi saglasnost, u roku od sedam dana od dana prijema zahteva.
   Ukoliko lekarska komisija matične filijale, odnosno matična filijala ne dostavi ocenu, odnosno saglasnost u roku iz stava 6. ovog člana, osigurano lice ima pravo na naknadu troškova lečenja na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Komentari na pitanje: #37977

  • Molim vas, posto sam dijabeticar, imam 29godina, a zdravstvena knjizica neoverena jer do Juna ove godine nekako sam bila osigurana preko oca. Inace, imam osnovnu skolu, nisam prijavljena na biro... Zanima me kako i sta da radim po tom pitanju? Hvala unapred p.s. "neraspolozena"

Ostavite komentar