1. Pitanje broj: #12094

  Poštovani,
  Interesuje me da li lekar opšte prakse ima pravo da vrši opis stepena fizičke povrede (lakša, teža,..) za potrebe sudskog postupka ili je to obaveza lekara specijaliste, lekara sudske medicine ili lekara sa sertifikatom veštaka (ukoliko to postoji). Iz razgovora sa lekarima opšte prakse dobio sam informaciju da oni ne poseduju pravilnik o stepenovanju povreda i da kada to rade, rade više na osnovu lične procene.
  Hvala

  Odgovoreno: 05. 10. 2008.
  • Poštovani,
   Lekar opšte prakse koji Vas primi zbog određene povrede je u obavezi da odredi vrstu povrede, da da njen detaljan opis i to ostavi u pismenoj formi. Veštačenje kvalifikacije telesnih povreda (laka, teška, opasna po život) vrši lekar specijalista sudske medicine na osnovu uvida u kompletnu medicinsku dokumentaciju (lekara opšte prakse, hirurga, radiologa..) i na osnovu toga daje konačan zaključak koji je važeći na sudu i na osnovu koje se i donosi presuda o nanošenju telesnih povreda određenom licu.
   Srdačno

Ostavite komentar