1. Pitanje broj: #134340

  Poštovani, uspostavljena mi je dijagnoza, da li biste mogli da mi kažete o čemu se tačno radi? Hvala unapred! Srdačan pozdrav! Dijagnoza: scoliosis lumbalis sinistroconvexa discreta spondylosis deformans lumbalis discarthrosis l4-l5-s1

  Odgovoreno: 15. 07. 2015.
  • Poštovana,
   Vaša dijagnoza ukazuje na laku zakrivljenost vašeg grudnog dela kilmeniog stuba u levo, kao i degenerativne promene na zadnja dva intervertebralna dicusa lumbalnog dela kičme (hrskacice između pršljenskih tela) .
   poželjno je da se sa ovim nalazom i rengenskim snimcima javite vašem fizijatru
   Pozdrav

Komentari na pitanje: #134340

  • Poštovani, molim vas da mi pojasnite ovaj nalaz mr pregled endokranijuma: pregled je obavljen nativno i postkontrastno 2d i 3d sekvencama, debljine preseka i -4mm, uz naknadne mpr rekonstrukije, udruženo sa dwi i swi tehnikama. Temporalno levo medijalno, neposredno iznad unkusa uočava se ekstracerebralna solidna, u značajnoj meri kalcifikovana promena 6 x i l x 7mm (ap, il, kk dijametar) koja se nativno nejasno demarkira od okolnog parenhima, postkontrastno značajno bolje sa umeremo intenzivnim, lako nehomogenom pojačanjem is. Promenaje delimično u prednjem delu horoidne fisure, ograničena anterosuperiorno rozentalovom venom, anteroinferiorno ml segmentom leve acm, uz koje naleže, i ispunjava prostor između ova dva krvna suda. Supratentorijalno u moždanom parenhimu se ne uočavajku druge strukturne ni signalne promene (prominentni v-r prostor u bazalnom delu levog putamena je fiziološki nalaz) . U nivou frontalnog falksa minorni fokalni kalcifikat, ne uočava se prisustvo meningeoma (opisivano na prethodnom mr pregledu) . Kalcifikacije fiziološkog karaktera u strukturi horoidnih pleksusa bočnih komora, kao i pinealne žlezde. Supratentorijalni likvorni prostorje van opisane regije urednog volumena i signala sadržaja. Moždano stablo je bez patološkog nalaza. Cerebelarno desno posteriorno uočava se lako izmenjen izgled folija i fisura sa kraćim parenhimskim kanalom duž koga se prati gracilan krvni sud ka subkortikalnoj beloj masi, koji komunicira sa venskim sudom na površini cerebeluma. U okolini ovog krvnog suda, koji ima karakteristike venskog angioma nema ubedljive glioze, ni patološke imnene signala postkontrastno, alije evidentno prisustvo fokalnog kalcifikata na spoju korteksa i bele mase. Uočeno je više neurofibroma na kranijalnim nervima zadnje lobanjske jame: u cisternalnom delu desnog v nerva, dimenzija 4x 5mm, sa leve strane neposredno ispred meckelovog kavuma 3 x 4mm. Obostrano, duž unutrašnjih slušnih hodnika, desno 5 x 13mm, levo 6 x 9mm, najverovatnije porekla viii nerva, obzirom da facijalni nervna ulasku u neurofibrom ostaje anteriorno, periferno. Na ix nervu sa leve strane u koštanom kanalu neurofibrom 2 x 1, 5mm. Najveći neurofibrom se nalazi delom u desnom pc uglu, delom u koštanom kanalu koji širi, dimenzija 17 x 15mm, najverovatnije pripada x nervu, mada je teška diferencijacija u odnosu na ix i i xi nerv. Na ulasku u koštani kanal na xi nervu sa leve strane, dimenzija 4 x 5mm. Svi neurofibromi pokazuju tipično homogenu strukturu i uniformno značajno pojačanje is postkontrastno, zaključak: kontrolni mr pregled. Temporalno levo ekstracerebralno uz prednji deo horoidne fisure kalcifikovana promena koja najverovatnije odgovara meningeomu. Manji venski angiom cerebelarno posteriorno desno, sa manjim fokalnim kalcifikatom u okolini subkortikalno. Više neurofibroma na kranijalnim nervima v-xi obostrano (pogledati opis) . U poredenju sa prethodnim mr pregledom od 13. 11. 2017. Uočeno je lako uvećanje najvećeg neurofibroma koji naverovatnije pripada desnom x nervu, ostali deo nalazźl endokranijuma je stacionaran. Dijagnoza: neurofibromatosis (non maligna) q85. 0 (tip ii) . Ovo je ceo opis mr, od reči do reči, nadam se da ćete mi pomoći i reći ako znate nesto vise o ovom stanju i bolesti. Inače trenutno se oporavljam od bakterijskog meningitisa i sepse, bila sam u komi 4 dana, i kontrolnoli mr je radjem da bi videli da li je doslo do nekih promena nakon ove teske upale. Im 17 godina, ako vam je to od nekog značaja. Hvala unapred

Ostavite komentar