1. Pitanje broj: #2

    Kad u svojih bolesnika nađete smanjenu količinu kalijuma u serumu, za koje ga vreme korigujete infuzijom?    Odgovoreno: 19. 02. 2007.
    • Pre svega neophodno je utvrditi razlog snizenja kalijuma u serumu i otkloniti uzroke, koji mogu biti mnogostruki. Bilo kako bilo, korekciju i.v infuzijom zahtevaju samo uporne hipokalijemije ili opšte loše stanje bolesnika. Korekcija se vrši intravenskom infuzijom u koju se dodaje kalijum u dozi 1-2 mmol/kg za 24h, maksimalno 40 ml kalijuma na litar infuzije (strogo sporo i.v. uz kontrolu EKG). Hipokalijemija može biti posledica hiperkalcemije, uzimanja nekih lekova, poremećaja funkcije bubrega i dr. te je to neophodno proveriti, a infuzija kalijumom uvodi bolesnika u deficit kalcijuma. Pre svega elektrolitna procena vrši se tek posle provere pH krvi. Ovo ce Vam biti jasno ako ste lekar. Ako niste ovo su za Vas potpuno suvišne informacije.

      Lakši oblici hipokalijemije (bez klinickih manifestacija i tegoba) zahtevaju nekoliko provera kalijuma i savetovanje da se uzima hrana bogata kalijumom (paradajz i sl.) ili uzimanje preparata Rekavan ili kalijum-pulvis. Kada i da li treba započetu bilo kakavu korekciju kaljuma mora da odredi lekar.

Ostavite komentar