1. Pitanje broj: #138419

  Molim vas recite mi sta znachi povishen mcv (102 fl) i nizak mchc (31. 3 g/dl) kao i povishen bazofilni granulociti 2. 6%

  Odgovoreno: 11. 07. 2015.
  • Poštovana,
   Želim napomenuti da parametre koje ste vi naveli treba tumačiti u odnosu na ostale parametre krvne slike i kliničku sliku, odnosno zdravstvene tegobe ukoliko ih imate. .
   grubo, orjentaciono tumačenje navedenih parametara bi bilo:
   mcv i mchc su parametri koji se odnose na crvena krvna zrnca, odnosno eritrocite, i poremećaj ovih parametara se javlja kod poremećaj u krvnoj slici, slabokrvnosti, odnosno anemiji.
   mcv (srednja zapremina eritrocita) , pretstavlja parametar koji ukazuje na veličinu eritrocita. Povišene vrednsoti bi išle u prilog nešto većim eritrocitima, odnosno makrocitima
   mchc (srednja vrednost koncentracije hemoglobina na l odnosno dl eritrocita) , je jedan od parametara koji pokazuje koliko hemoglobina ima u er. Niže vrednosti ukazuju na manju količinu hemoglobina u crvenim krvnim zrncima.
   pored ova dva parametra, radi boljeg tumačenja rezultata potrebno je sagledati i druge parametre koji se odnose na crvena krvna zrnca, prvenstveno ukupan broj eritrocita, hemoglobin, serumsko gvožđe, feritin. Kako ih vi niste naveli, na osnovu samo dva navedena parametra tumačenje bi bilo: imate nešto veće eritrocite koji su slabije ispunjeni hemoglobinom- što može ukazivati na postojanje ili razvoj anemije.
   bazofili su podvrsta belih krvnih zrnaca odnosno leukocita. Njihove vrednosti treba tumačiti u odnosu na ukupan broj leukocita kao i zastupljenost drugih podvrsta belih krvnih zrnaca (neutrofili, limfociti, eozinofili, monociti) .
   konkretno, povišen broj bazofilnih leukocita se može naći kod alergijskih reakcija, zapaljenskih procesa, preosetljivosti na lekove.
   savet: da bi ste dobili pravilno, potpuno i kompletno tumačenje parametara kompletne krvne slike, najbolje bi bilo da ponovite sledeće analize: kompletnu krvnu sliku, leukocitarnu formulu ručno (odnosno citološki razmaz krvi) serumsko gvožđe i feritin i sa navedenim rezultatima se javite na pregled.

   Pozdrav

Ostavite komentar