1. Pitanje broj: #25562

    Poštovani,
    Imam 26 godina. Imam zdravstveni problem koji se javio 15.12.2008. Javio sam se lekaru zbog malaksalosti, trnjenja desne strane i psihofizičke iscrpljenosti. Na neurološkom pregledu ustanovljen je horizontalni nistagmus - levo, pa sam zbog toga upućen na magnetnu rezonancu. Pregledom na MR doktor je doneo sledeći zaključak: MR pregled ukazuje na ekspanzivnu leziju u posterolateralnom aspektu produžene moždine levo koja po MR kriterijumima u prvom redu odgovara vaskularnoj malformaciji tipa kavernoznog angioma. Javio sam se sa ovim nalazom u KBC neurohirurgu koji je dao svoje mišljenje koje glasi: hirurška intervencija je rešenje – lokalizacija je delikatna. Rizik od eventualnog krvarenja postoji, a ishod je nepredvidiv. Bolest se prvi put manifestovala 2003 kada sam ispitivan na neurološkoj klinici i tom prilikom nije definisana priroda bolesti. Od tad pa do tog 15.12 nisam imao nikakvih problema niti smetnji. U međuvremenu sam uradio adheziju i agregaciju krvi gde je ustanovljena razređenost krvi. Nešto niže od normalnih vrednosti. Na savet pojedinih lekara predložili su mi da postoji i drugi način lečenja mog problema, tzv Gamma-Knife metoda. Šta Vi o svemu ovome mislite?

    Odgovoreno: 31. 03. 2009.
    • Vaš neurohirurg je u pravu i slažem se sa njegovim nalazom. Operacija, kao što sam pisao u jednom od ranijih odgovora, ima nekad i više smisla (zahteva praćenje kavernoma kontrolnim snimanjem). U našoj zemlji se još ne sprovodi stereotaksično zračenje (Gamma-knife), ali mnogi stručnjaci iz te oblasti smatraju da ga nema smisla ni sprovoditi kod kavernoma.

Ostavite komentar