1. Pitanje broj: #5124

    Postovani doktore ! Suprug ima 41 godinu. Krajem 2007. godine primljen je na kliničko ispitivanje pod Dg: Sy vertiginosum. Ishemijska bolest mozga. Na prijemu u kliniku, somatski i neurološki nalaz bili su u fiziološkim granicama. Rezultati urađenih analiza i pregleda: SE 5, KKS,DKS, biohemijske analize krvi, CRP, proteinogram-u granicama normale. Doplersonografija arterija vrata: morfološki i funkcionalno nalaz na karotidnim i vertebralnim arterijama je u fiziološkim granicama. Provokativni testovi negativni. TCD: na prikazanim segmentima ACA, ACM, ACP, BA i distalnim segmentima obe VA registrovani uredni hemodinamski parametri, bez značajnije asimetrije. Rtg srca i pluća: nalaz u fiz. granicama. ORL pregled sa audiovestibulometrijom: tonalni audiogram-obostrano uredan sluh. Nema spontani Ny. U rotatornom testu nesimetrični odgovori urednog trajanja. AEPMS: bez promena u odnosu na prethodni pregled. Dg: Dysfunctio labyrinthi in sanationem. Th: Tanakan tbl, polivitaminska terapija. FOU: nalaz u fiziološkim granicama. Eho srca: normalne kavitarne dimenzije srca. EF 65%, zid LV 1,2cm valvule normalnog izgleda, kompetentne. Zaključak kardiologa: Hypertensio arterialis. Th: Monopril 10mg 1x1. U toku hospitalizacije u više navrata registrovane vrednosti TA do 130/100mmHg , pri čemu je tada imao nepotpun vertiginozni sindrom-samo nauzeju. Na osnovu svega zaključeno je da su subjektivne smetnje bolesnika uslovljene neregulisanom hipetenzivnom bolešću. Otpušten sa preporukom za redovne kardiološke kontrole sa Dg: Encephalopathia hypertensiva. Hypertensio artenalls. Th: Monopril 10mg 1x1 tbl, Cardiopirin tbl. 100mg ujutru posle doručka, Tanakan 40mg 2x1, Cavinton 5mg 3x1, antioksidantna terapija ( vitC, vitE, Se ). Anamneza: Od 2001 do 2007. imao vertiginozne smetnje pracene povisenim TA. Atake nestabilnosti imao 1-2 puta nedeljno intenzivno a slabijeg intenziteta skoro svakodnevno. U nekoliko navrata intenzivni ataci nalik nesvestici (osećaj da tone-izmeren TA 180/100mmhg). Na propisanu hemoreološku terapiju u tom periodu nije bilo značajnijeg poboljšanja. Subjektivno poboljsanje postignuto primenom tanakana neposredno pre prijema na kliniku i posle otpustanja sa klinike uz propisanu terapiju. Operisao je krajnike 1994, nije alergican, pušač do 1996.god (10god). Iz med. dokumentacije: eho arterija vrata, EEG (dec.2001.): nalazi uredni. Rtg vratne kičme(2001): suženi interkorporalni prostori C3-C6. FOU (jun 2003): nalaz uredan. ORL pregled sa audiovestibulometrijom ( febr. 2002. i nov. 2004): vertigo cervicalis (Disfunctio labyrinthi sin). Audiovestibulometrija (jun 2007): Dysfunctio labyrnthi AEPMS: uredne ITL obostrano, desno i 'amplitude, levo slabije formirane amplitude II, III i IV talasa na nivou kohlearnih jedara i GOK sa leve strane (pons).Pregled kardiologa (jun 2007): DG: HTA oscilatoria Th: manje slana ishrana. MR glave. (20.07.2007): kortikalne reduktivne promene, diskretna razređenja duboke bele mase periventrikularno. Da li je suprug radno sposoban, da li moze pomoci terapija statinima (samoinicijativno koristi tulip) i sta mozete preporucini na osnovu navedenog?

    Odgovoreno: 08. 05. 2008.
    • Poštovana, postupiti po savetu kardiologa i neurologa. Za procenu radne sposobnosti se obratiti specijalistima odgovarajućih specijalnosti. Nikakvo uzimanje lekova na svoju ruku. Srdačan pozdrav.

Ostavite komentar