1. Pitanje broj: #18118

    Molim Vas da mi odgovorite šta je INR i HbS antigen (laboratorijske analize)?

    Odgovoreno: 27. 12. 2008.
    • INR je parametar koji govori u kom stepenu je sposobnost zgrušavanja smanjena u odnosu na normalnu osobu. Kada je INR=1 to znači da se vaša krva zgrušava jednakom brzinom kao i kod zdrave kontrole. Kada je 2,5 to znači da je 2,5 puta sporije zgrušavanje nego kod normalnog. To je važno kada hoćemo da smanjimo rizike od stvaranja tromba. HbS je povrinski antigen virusa Hepatitisa B. Govori o tome da li ima delića ovog virusa u krvi. Pozdrav.

Ostavite komentar