1. Dokazivanje očinstva na osnovu krvne grupe

    Pitanje broj: #49292

    Da li se dešava da otac novorođenčeta ima krvnu grupu B, majka O, a beba A krvnu grupu (postoji sumnja u porodici da li je otac deteta i biološki otac)..

    Odgovoreno: 05. 01. 2010.
    • Najnovija istraživanja pokazuju da fenotip (tip krvne grupe koji se određuje na osnovu prisustva ili odsustva određenih antigena na krvnim ćelijama ili antitela u plazmi) kada su krvne grupe u pitanju nije uvek precizan odraz informacije sadržane u genima. Izuzeci se javljaju kod određenih stanja. Ako ste zabrinuti zbog roditeljstva, to sa sigurnošću možete utvrditi na nekom od instituta za sudsku medicinu gde se analizom dnk profila dece i roditelja roditeljstvo potvrđuje ili odbacuje.

Ostavite komentar