1. Pitanje broj: #30123

  Poštovani,
  interesuje me da li dete uvek nasleđuje krvnu grupu jednog ili kombinaciju od oba roditelja, kao i da li ima izuzetaka od tog pravila?
  Srdačan pozdrav

  Odgovoreno: 29. 05. 2009.
  • Poštovani,
   kod abo sistema krvnih grupa, jedan gen sa tri moguće varijante (alela) određuje tip krvne grupe. To su aleli a, b i o. Svaka osoba je nosilac dva od ova tri alela i njihova međusobna kombinacija (genotip) određuje krvnu grupu. Osobe genotipa aa i ao imaju krvnu grupu a, osobe bb i bo genotipa b krvnu grupu, osobe ab genotipa ab krvnu grupu i osobe oo genotipa o (nultu) krvnu grupu. U toku formiranja polnih ćelija, svaka jedinka gametima može da preda jedan od dva alela za abo sistem koje nosi. Krvne grupe potomaka određuju aleli koje su dobili i od jednog i od drugog roditelja. Pr. Ako je osoba ab krvne grupe (ab genotipa) formirala gamet koji nosi alel a i on se spojio sa gametom koji nosi alel o (a formirala ga je osoba b krvne grupe, genotipa bo), novonastala jedinka će biti a krvne grupe u čijoj osnovi je genotip ao. Kao što vidite, osobe ab i b krvne grupe su dobili dete a krvne grupe. Znači, deca ne nasleđuju krvne grupe roditelja, već nasleđuju i od jednog i od drugog varijante gena čija međusobna kombinacija određuje tip krvne grupe.
   Pozdrav

Ostavite komentar