1. Cystis glandulae thyreoideae

    Pitanje broj: #106615

    Citološki nalaz u dobijenom punktatu se nalazi velika količina koagulisanog gustog inaktivnog koloida, retke pravilne folikularne ćelije sa tamnim jedrima i mikrofagi u kojima se vidi dosta hemosiderina. Ph dg>cystis glandulae thyreoideae. Eo 41 kako se leči ovo obolenje?

    Odgovoreno: 15. 10. 2012.
    • Niste naveli dimenzije ciste, ciste su uglavnom benigne ali ukoliko su ciste velike ometaju gutanje, otežavaju disanje, potrebno ih je operativno ostraniti. Veće ciste od 4 cm imaju tendenciju da recidiviraju i njihov aspirat je obično siromašan ćelijama tako da ih treba uputiti hirurgu. One sa sobom nose i rizik od maligne alteracije ciste se mogu i prazniti naravno tretman rade endokrinlozi ili endokrini hirurzi, tkz. Fna, ali se ponovo pune te je operacija najoptimalniji način lečenja. Zbog toga potrebno je da se sa rezultatima javite endokrinom hirurgu. Razumem da ste uplašeni, ali nemate razloga za brigu. Verujte vašem endokrinom hirurgu i sve će proći kako treba.

Ostavite komentar