1. Pitanje broj: #198918

    Mom detetu je postavljena dijagnoza patološki niskog rasta. Možete li nam objasniti šta to tačno znači? Hvala!

    Odgovoreno: 08. 06. 2022.
    • Patološki nizak rast je arbitrarno određen kriterijum. Postoje karte rasta SZO koji su standardi sa kojima upoređujemo aktuelnu visinu deteta određenog uzrasta. Samo 5% dece sa patološki niskim rastom ima endokrinološki uzrok. Najčešći je endokrinološki uzrok je nedostatak hormona rasta, nepoznatog razloga.

Ostavite komentar