1. Pitanje broj: #174762

  Poštovani pozdrav! Molim Vas mišljenje na temelju dolje navedenih nalaza.

  METABOLITI I SUPSTRATI

  (s) UREA : 4,5 mmol/l (s) KREATININ : 79 umol/l

  ELEKTROLITI () NATRIJ : 129 mmol/l (prema nalazu sniženi) () KALIJ : 4.2 mmol/l

  LIPIDI (s) HDL - Kol. : 1.85 mmol/l (s) LDL - Kol. : 2.9 mmol/l (s) KOLESTEROL : 5.1 mmol/l (prema nalazu povišen) (s) TRIGLICERIDI : 0.87 mmol/l

  METABOLITI U URINU

  (dU) Metanefrini 0.3 qmol/dU

  SCINTIGRAFIJA BUBREGA UČINJENA SA Tc-99 MAG3 3 mCi

  dijagnoza: hipertenzivna bolest bubrega Nalaz: Lijevi bubreg je nešto manji od desnog, urednog je oblika i uobičajenog smještaja, nešto blijeđe raspodjele radiofarmaka u usporedbi s desnim bubregom, a njegova renogramska krivulja pokazuje depresiju sekretornog segmenta, bez smetnji u eliminaciji radiofarmaka iz pijelokalicealnog sustava. Desni bubreg je uredne veličine i oblika, uobičajenog smještaja, uglavnom homogene raspodjele radiofarmaka, a njegova renogramska krivulja je u granicama normalne. Separatni protok MAG-3 kroz lijevi bubreg iznosi 41%, a kroz desni 59%. Funkcija lijevog bubrega je nešto lošija od funkcije desnog bubrega. Nema scintigrafskih znakova mehaničke opstrukcije u kanalnim sustavima oba bubrega.

  CD RENALNIH ARTERIJA

  Dijagnoza: esencijalna (primarna) hipertenzija Doppler: Direktno se radi artefakata ne vidi izlazište reninih arterija iz aorte. Intrrenalno uredna ramifikacija izgledi protoka spektara, brzina protoka desno oko 102 cm/s, lijevo oko 130 cm/s, IR desno 0,47 , IR lijevo 0,65. Indirektno bez znakova za značajnu stenozu renalnih arterija.

  MSCT AORTOGRAFIJA

  Nalaz: Torakalna aorta i abdominalna aorta su u svim svojim segmentima primjerene širine lumena. U dorzalnom dijelu abdominalne aorte se nalaze rubni muralni trombi, koji su djelomično ulcerirani. Zajedničko polazište truncusa brachiochepalicua i lijeve ACC. Supraaortalni ogranci su primjerene širine polazišta. Viscelarni ogranci su primjerene širine lumena. Obostrano se nalazi po jedna renalna arterija primjerene je širine lumena. Desna AIC je šira do 20 mm, u AIE se nalazi nekoliko stenoza do 50%. Stenoza desne AFC 50% kalcificiranim plakom. U ishodišnom segmentu AFS se nalazi značajna stenoza lumena, AFS je u cijelosti uža. Lijeva AIC je sužena u distalnom dijelu kalcificiranim plakom do 50%. Lijeva AIE je u cijelosti uža, bez značajnih suženja lumena.

  U lućno parenhimsu se vide zone centilobularnog i paraseptalnog emfizema. U desnom srednjem režnju periferno se nalazi nekoliko nodusa promjera do 4 mm, fibroznim tračkom vezanim za pleuru promjera do 4 mm. U anterobazalnom segmentu donjeg desnog režnja se nalazi zona "ground glassa". U desnom donjem režnju više fibroznih promjena.

  Hvala i srdačno!

  Odgovoreno: 02. 12. 2020.
  • Postovani, zbog smanjene funkcije levog bubrega potreban je pregled urina i 24-casovna proteinurija. Pored toga potrebni su detalji o toku bolesti i tegobama koje pacijentkinja ima. Svakako savetujem pregled nefrologa kao i pregled vaskularnog hirurga zbog promena na stomacnoj aorti i arterijama nogu. Promena na plucima je sumnjiva na kovid ali je tesko komentarisati bez podataka o tegoba pacijentkinje. Srdacan pozdrav

Ostavite komentar