1. Pitanje broj: #23190

  Poštovani doktore,
  Moj tata ima karcinom squamosum bronchi Idex. T2N3M0. Prošao je kroz 4.ciklusa HT cisplatine i Vepesida pa je uradjen ovaj CT da bi se uporedio sa CT-om koji je uradjen pre terapije. CT Grudnog kosa i abdomena: Pregled je načinjen serijom direktnih aksijalnih preseka nakon ingestije vode, a pre i nakon aplikacije intravenskog kontrasta (100 ml.Ultravist 370). Načinjeno je poredjenje sa CT nalazom od 26.08.2008.koji je načinjen pre početka terapije. Na današnjem pregledu grudnog koša, ovalna zona kondenzacije je dužeg dijametra 27 mm. Subpleuralno i antroapikalno (S3) sada se prikazuje nehomogena trakasto-mrljasta zona kondenzacije, saćaste strukture, aproksimativnog dužeg dijametra do 30 mm. Retki pojedinačni pretrahealni i paraaortalni medijastinalni limfonodusi maksimalnog kraćeg dijametra do 9 mm. Ostala morfologija grudnog koša je nepromenjena. Infradijafragmalno prikazuje se nesto manji broj retroperitonealnih limfonodusa, čiji je maksimalni pojedinačni kraći dijametar do 10 mm, ali i jedan neposredno iznad celijačnog trunkusa kraćeg dijametra do 20 mm. Ostala morfologija peritonealnih i retroperitonealnih struktura je nepromenjena. Infradijafragmalno prikazuje se nešto manji broj retroperitonealnih limfonodusa, čiji je maksimalni pojedinačni kraći dijametar do 10 mm, ali i jedan, neposredno iznad celijačnog trunkusa kraćeg dijametra do 20 mm. Ostala morfologija peritonealnih i retroperitonealnih struktura je nepromenjena. Na koštanim strukturama obuhvaćenim pregledom ni sada se ne vide znaci sekundarne infiltracije. Zaključak: znaci regresije primarnog tumora, znaci regresije medijastinalne limfadenomegalije. Infiltracija levo u plućima ne odgovara neoplastičnoj leziji već intersticijalnoj infiltraciji i/ili fibrozi. Generalno znaci regresije retroperitonealne limfadenomegalije sa pojavom novog-solitarnog limfonodusa supracelijačno.
  Naime, mene interesuje da li je HT i zračenje učinilo dobro i da li će trebati još neki ciklus HT?
  Unapred Vam hvala

  Odgovoreno: 11. 03. 2009.
  • Poštovana,
   Da! Lečenje je dalo rezultate i evidentirana je regresija bolesti. To je povoljan terapijski odgovor. Dalja terapija zavisi od toga u kakvom je stanju pacijent, kakvi su bili toksični efekti terapije i kakva je funkcionalna rezerva ostalih organskih sistema. U novije vreme preporuke su da se sa daljom terapijom počinje odmah, a ne da se čeka tumorska progresija. Terapija koja dolazi u obzir za nastavak lečenja je primena bioloških agenasa. Ustanova u kojoj ja radim bavi se ispitivanjem novih lekova, pa predlažem da se javite skretarici na telefon 018 651195, kako bi smo Vam zakazali pregled, ukoliko ste voljni da čujete o čemu se radi. Inače, dalja terapija za Vašeg oca biće određena od strane Konzilijuma lekara specijalista. Srdačan pozdrav!
   Prof. dr Milan Rančić

Ostavite komentar