1. Pitanje broj: #20071

    Molim Vas da mi kažete šta znači nalaz današnjeg rtg-a: (Kod lekara tek mogu sledeće nedelje, a do tada bih ipak hteo da znam kakvo je stanje, pa budite ljubazni objasnite mi) - Srčana senka uspravljena, zaravnava zalivom. Vaskularni crtež hilusa naznačuje te i hilo bazalnije obostrano. - Lake adherencije bazalne pleure levo. Transparentna su plućna polja.
    P.S. Imam 37 god. ne pušim 2 godine.
    Hvala i lep pozdrav

    Odgovoreno: 01. 02. 2009.
    • Poštovani, opis radiološkog nalaza pluća uakzuje da u plućima ima nešto više vazduha i da je srčana senka postavljena uspravno, što ili znači da ste astenični ili da su pluća prepunjena vazduhom. U donjem delu postoje srasline plućne maramice verovatno kao posledica ranijih upala. Centralni deo pluća (hilusi) su nešto veći, ali nisu uočene patološke promene. U zaključku: ovaj nalaz je najverovatnije normalan nalaz i odgovara Vašem životnom dobu. Ali pre definitivnog zaključka potreban je klinički pregled i komparacija sa radiološkim nalazom. Prema tome, obavezno se javite lekaru! Prof. dr Milan Rančić

Ostavite komentar