1. Pitanje broj: #1329

    Poštovanje doktore Rančiću.  Svastici mi je dijagnostikovan mikrocelularni karcinom bronhija na Institutu u S.Kamenici.Evo kompletnog teksta njene otpusne liste:  BRONHOSKOPSKI NALAZ (11.09.2007.g.): Larings, traheja, bifurkacija i desno bronhijalno stablo urednog nalaza. Levo: diskretna EMK na membranozni zid distalnog dela glavnog, šira karina gornjeg, lingula slobodna a u kulmenu EMK na gornji svod i medijalni zid, ušća ne vidim. Na početku donjeg ispod karine gornjeg je EMK, Nelson i baza uredni. URAĐENO: BB sa bifurkacije traheje, BB sa karine ušća gornji levi režanj, KB iz levog gornjeg režnja. TBB iz levog gornjeg režnja. TBP kroz karinu levog gornjeg. (Dr Gordana Balaban)  PH NALAZI MATERIJALA UZETOG PRI BRONHOSKOPIJI: BB sa karine ušća za gornji levi režanj i KB iz levog gomjeg " režnja: DG: CARCINOMA MICROCELLULARE . TBB iz levog gornjeg režnja: materijal čini komadić bronha i peribronhijalnog alveolarnog tkiva pluća. Bazalna membrana bronha lako zadebljala, obložena većim delom samo bazalnim slojem ćelija. Lamina proprija bronha lako edematozna infiltrovana ređim limfocitima i plazma ćelijama. Alveolarae pregrade plućnog tkiva su lako zadebljale, edematozne infiltrovane limfocitima, te ređim plazma ćelijama i granulocitima, obložene hipertrofičnim kubičnim alveolarnim ćelijama. Lumen alveola ispunjavaju makrofagi i nešto ređi pigmentofagi, a mestimice se u lumenima alveola nalaze grupe arterfaktom oštećenih tumorskih ćelija istih osobina kao i one opisane u prethodnom nalazu. (Br. 8090/07). BB sa bifurkacije traheje: Elementi tumora se u pregledanom materijalu ne nalaze. (Ass.Dr Milana Panjković)  CT GRUDNGO KOŠA nativn i sa I.V. aplikacijom kontrasta (10.09.2007.g.): U projekciji aortopulmonalnog prozora sa ekstenzijom kroz masno tkvio medijastinuma i priležući parenhim gorajeg levog lobusa te infiltracijom zida LPA, medijastinalne strane pelure levog glavnog i gornjeg lobamog bronha vidi se tumorska masa najdužeg izmerenog prečnika 7 cm. U prjekciji lingule vidi se konfluentna policiklična mekotkivna satelitska lezija dijametra do 35 mm. U projekciji desnog plućnog krila ne vide se fokalne aree pat. izmenjenog denziteta. Pored limfhih čvorova u sastavu pomenute tumorske mase vidi se uvećani limfonoci (retrokavalno 24 mm i subkarinalno 20 mm). Obostrano bez pleuralnih izliva. ZAKLJUČAK: CT nalaz govori u prilog tumorske lezije opisanog lokaliteta koja bi odgovarala T4 stadijumu lokalne proširenosti oboljenja. (Dr Miloš Stojanović)  EPIKRIZA:  Prva hospitalizacija bolesnice u Institutu radi dijagnostičkog ispitivanja infiltrativne promene u levom plućnom krilu koja je otkrivena povodom dvonedeljnih tegoba u vidu gušenja, kašlja i povremenih hemoptizija. Nakon ambulantno sporvedenog antibiotskog tretmana upućena u Instut. Od ranijih bolesti navodi česte upale pluća.  Pri prijemu svesna, orijentisana, eupnoična, klinički kardijalno kompenzovana, bez periferne limfadenopatije. Na radiogramu grudnog koša uočava se tumorozno uvećan levi hilus od kojeg se pružaju trakasto mrljaste infiltrativne promene put lateralno. U srednjem plućnom polju levo vidljive dve nodularne promene, leva hemidijafragma elevirana. CT-pregled grudnog koša u celini citiran. Pregledom plućne funkcije registrovan je lak restriktivni poremećaj ventilacije uz blagu hiperinflaciju i očuvanu pulmonalnu gasnu razmenu. Biohumoralno ubrzana SE, visoki markeri inflamacije. Nakon uobičajenih priprema urađena je bronhoskopija i patohistološkim pregledom BB, KB, TBB iz levog gornjeg dokazan je mikrocelularni karcinom.  Slučaj bolesnice prikazan Onkološkoj komisiji koji indikuje polihemioterapiju u regionalnoj Ustanovi i perkutanu zračnu terapiju. Tokom ove hospitalizacije bolesnica je primila I ciklus perkutane zračne terapije.  Zbog povišene telesne temperature načinjen je kontrolni radiogram grudnog koša na kojem se u levom gornjem režnju uočava maglušasta pneumonična infiltracija uz postojeću senku tumora. Lečenje je sprovedeno kombinovanom antibiotskom terapijom na koju dolazi do pada febrilnosti. Na kontrolnom RTG-u, tumorska senka je neizmenjenih karakteristika dok se na mestu pneumonične infiltracije prati raspad unutar iste. Vidljiv je i manji pleuralni izliv levo.  Otpušta se na dalji ambulantni tretman.  DALJA TH: Tbl. C-vitamin a 1000 mg. 1x1, tbl.E-vutamin a 400 mg. 1x1, caps. Oligogal-Se 1x1, dosta tečnosti.  PRIMEDBA: Bolesnicu uputiti u regionalnu Ustanovu radi aplikacije polihemioterapije po PE protokolu (60 mg/m2 Cisplatin-a  i VP-16 120 mg/m2) po uputstvu pulmologa-onkologa kojega je dobila u vidu pisanog izveštaja. Kontrola Onkološke komisije  ove Ustanove predviđena je nakon II ciklusa polihemioterapije sa novim nalazima radiograma grudnog koša, UZ gornjeg  abdomena, KKS i SE.  Bolesnicu uputiti 29.10.2007.godine u ovu Ustanovu radi druge serije perkutane zračne terapije.  Danas smo otišli u bolnicu u S.Mitrovici radi prijema prve doze hemoterapije, međutim tu dovode u pitanje ispravnost propisane terapije, navodno to je prejako i da se konsultuje još neki stručnjak.  Molim Vas za Vaše mišljenje.

    Odgovoreno: 03. 10. 2007.
    • Poštovani, Na osnovu podataka koje ste mi dostavili nisam primetio da je u bilo kom delu povređena standardna doktrina i protokol zbrinjavanja bolesnika sa ovim tipom tumora. Drugim rečima, ne radi se o previše jakoj terapiji, ali ono što nedostaje, a ne može se u potpunosti zaključiti, je aktuelno zdravstveno stanje pacijenta. Moguće je da je lekar koji Vam je dao takvu informaciju pretpostavio da se mogu sustići efekti radioterapije i hemioterapije, i da bi toksični efekti oba vida lečenja bili problem za pacijenta. Međutim, kada je u pitanju ova vrsta tumora terapija mora biti agresivna do granica koje ne ugrožavaju život pacijenta. U svakom slučaju, definitivnu odluku da li nastaviti sa hemioterapijom mora doneti kvalifikovani i iskusni onkolog, a na osnovu trenutnog kliničkog nalaza i ostalih potrebnih dopunskih metoda ispitivanja. S postovanjem, Doc. dr Milan Rančić

Komentari na pitanje: #1329

    • Molim vas ukoliko je forum i dalje aktivan da mi neko od vas ko ima iskustva kaže šta znači sledeće: oba hilusa su policiklicnog izgleda. Jako mi je hitno. Hvala

    • Poštovani, već 6 mjeseci pitam svakog za misšljenje u oca mi je otkriveno da ima rak pluća ja ću vam doslovno napistai šta piše a vas molim da mi objasnite sve što možete na bronhoskop. Nalazu zabilježena je karfiolasta tvorevina, infiltrativna stenoza dijagnoza: neo pulum lat dex obs lymphadenopathia mediasinalis et hillli. , hypertensio art. Išao je na hemoterapije i primio ih 6 zakazano mu je zracenje, uotpusnom pismu radigram grudnog košanalaz je u progresiji u odnosu na prethodni boravak. Otpušten je pod dg: ca microcelluare partis distalis tracheae et bronchi lobi sup. Pulm, dex, cito th in tractu pe-v molim vas za što hitniji odgovor

Ostavite komentar