1. Pitanje broj: #45274

    Potrudiću se da u što kraćim crtama objasnim "problem". Na sistematskom pregledu doktorka je na ul. Zvuku na jetri videla promenu koja liči na hemangiom. Daljim ispitivanjem ct-pokazuje da nema fokalnih promena. Scintigram pokazuje suspektu fokalnu promenu u jetri. Urađen je scintigram krvnog pool-a jetre-suspektna fokalna promena ne odgovara hemangiomu. Preporučen nmr abdomena-nalaz -nr nalaz odgovara fokalnoj nodularnoj hiperplaziji u vi segmentu jetre, manjoj prostoj cisti u iv segmentu. Tu markeri cea, ca19-9 i cea b. O. Preporučena je biopsija-nalaz- (uzeta su dva uzorka) - na jednom je nalaz-u sinusoidama se vide lako umnožene kupfferove ćelije. Nema neoplastičnog tkiva u dobijenom materijalu. Nema znakova nodularne hiperplazije u dobijenom materijalu. Na drugom uzorku-u dobijenom materijalu nalazi se samo jedan portalni prostor obične veličine, lako infiltrisan, uglavnom limfocitima. Parenhim je običnih ososbina. U sinusoidana su lako umnožene kupfferove ćelije. Bojenje na gvožđe je negativno. Bojenje na protein udružen sa bakrom je negativno. Nema dpas+granula koje se javljaju kod deficita alfa-1antitripsina. Zaključak: opisan epromene su nespecifične i najverovatnije reaktivne. Nema naoplastičnog tkiva u dobijenom materijalu. Nema znakova fokalne nodularne hiperplazije u dobijenom materijalu. Molim vas da mi protumačite ove nalaze i odgovorite na pitanje od čga nastaju ove promene, da li su urođene, ili su nastale od npr. Korišćenja hormona (cykloproginove-korišćeno u dva navrata 3 i 4 meseca u razmacima) ili npr. Od stresa: unapred hvala.

    Odgovoreno: 21. 12. 2009.

Komentari na pitanje: #45274

    • Molim za jedno kratko objasnjenje. Radila sam ultrazvuk abdomena, pre toga magnetnu. Na ultrazvuku jetra je lako nehomogena. Na magnetnoj čista. Ništa nije mi jasno. Doktorka insistira na još jedan UZ.

    • Molim vas, objasnite mi šta je to nehomogena jetra sa više hipoehogenih fokalnih promena u desnom režnju dim. 3cm (steatoza) bez dilatacije ih z. Vodova?

Ostavite komentar