1. Pitanje broj: #45274

    Potrudiću se da u što kraćim crtama objasnim "problem". Na sistematskom pregledu doktorka je na ul. Zvuku na jetri videla promenu koja liči na hemangiom. Daljim ispitivanjem ct-pokazuje da nema fokalnih promena. Scintigram pokazuje suspektu fokalnu promenu u jetri. Urađen je scintigram krvnog pool-a jetre-suspektna fokalna promena ne odgovara hemangiomu. Preporučen nmr abdomena-nalaz -nr nalaz odgovara fokalnoj nodularnoj hiperplaziji u vi segmentu jetre, manjoj prostoj cisti u iv segmentu. Tu markeri cea, ca19-9 i cea b. O. Preporučena je biopsija-nalaz- (uzeta su dva uzorka) - na jednom je nalaz-u sinusoidama se vide lako umnožene kupfferove ćelije. Nema neoplastičnog tkiva u dobijenom materijalu. Nema znakova nodularne hiperplazije u dobijenom materijalu. Na drugom uzorku-u dobijenom materijalu nalazi se samo jedan portalni prostor obične veličine, lako infiltrisan, uglavnom limfocitima. Parenhim je običnih ososbina. U sinusoidana su lako umnožene kupfferove ćelije. Bojenje na gvožđe je negativno. Bojenje na protein udružen sa bakrom je negativno. Nema dpas+granula koje se javljaju kod deficita alfa-1antitripsina. Zaključak: opisan epromene su nespecifične i najverovatnije reaktivne. Nema naoplastičnog tkiva u dobijenom materijalu. Nema znakova fokalne nodularne hiperplazije u dobijenom materijalu. Molim vas da mi protumačite ove nalaze i odgovorite na pitanje od čga nastaju ove promene, da li su urođene, ili su nastale od npr. Korišćenja hormona (cykloproginove-korišćeno u dva navrata 3 i 4 meseca u razmacima) ili npr. Od stresa: unapred hvala.

    Odgovoreno: 21. 12. 2009.

Komentari na pitanje: #45274

    • Molim vas, objasnite mi šta je to nehomogena jetra sa više hipoehogenih fokalnih promena u desnom režnju dim. 3cm (steatoza) bez dilatacije ih z. Vodova?

Ostavite komentar