1. Pitanje broj: #17181

  Poštovana,
  devojčica od 7 godina ima dijagnozu Astma i Alergijski dermatitis od 3 godine. Simptomi - opstruktivni napadi i osip. Imunolog traži savet od gastroenerologa, jer je rezultat LDH 6,39, a normalne vrednosti su 2,4-4,4. ALT 0,2, AST 0,33. Koristi fliksotide, pumpice. Imunolog ne može da uključi ziltes sol, koji joj je, po alergološkim testovima, potreban.
  Molimo Vas za savet, na šta bi sve ovo moglo da ukazuje i šta bi trebalo da preduzmemo od ispitivanja. Da li lekovi koje koriste mogu da povećaju vrednost LDH?
  Hvala Vam mnogo!

  Odgovoreno: 16. 12. 2008.
  • Poštovana,
   preventivna terapija inhalacionim kortikosteroidima (MDI Flixotide) je sastavni deo svih smernica u lečenju perzistentnih oblika astme u dečjem dobu a i kod odraslih. Doza leka i zavisi od stepena prethodne kontrole bolesti, odnosno učestalosti dnevnih i noćnih simptoma i plućne funkcije. Vrednosti laktat dehidrogenaze (LDH) su ponekada lažno povišene, naročito kada se nekorektno uzima uzorak krvi (na primer jači pritisak na tkivo) i ne treba da bude razlog za preteranu brigu. Virusne infekcije i infalamacija bilo kog porekla su praćene povišenim nivoima LDH; ovaj enzim generalno se smatra markerom tkivnog stradanja. Postoje pet izoforme LDH: LDH1 - specifična za srčani mišić, LDH2- retikuloendotelni sistem, LDH3- pluća, LDH4- bubreg, LDH5- jetra i mišići. Elevacija pojedinih izoformi je u vezi sa jasno definisanim oboljenjima. Obično pozitivnost alergoloških testova nije u vezi sa određenom vrstom leka, izuzev imunoterapije (posebnog oblika desenzibilizacije na pojedine alergene). Niste naveli vrstu alergoloških testova i koji alergeni su ispitivani (inhalacioni, nutritivni; atopy patch test ili scrin prick test; ukupni ili specifični IgE ).

Ostavite komentar