1. Pristup lečenju agresivne forme tumora dojke

    Pitanje broj: #162521

    Molim Vas da mi protumačite rezultate za mamu, 64 godine CA ductale invasivum glandulae mammae G2 ER skor 4 (2+2) PR skor 0 HER2 3+ KI67 20%.

    Odgovoreno: 09. 06. 2019.
    • Radi se o biološki agresivnijoj fomi tumora dojke te će verovatno biti potrebno sprovesti hirurško lečenje i hemioterapiju uz biološku terapiju, a potom započeti sa hormnoterapijom Nolvadex uz biološku terapiju sa ili bez radioterapije. Lešenje zavisi i od stadijuma bolesti i opšteg stanja pacijentkinje. U svakom slučaju potrebno je konsultovati hirurga, onkologa i postupiti u skaldu sa mišljenjem onkološkog konzilijuma.

Ostavite komentar