1. Pitanje broj: #9020

    2006.godine mi uradjena operacija odstranjivanja miksoma u desnoj komori, zatim ugradnja biološke trikuspidne valvule a nakon toga ugradnja stalnog pejsmejkera.Na otpusnoj listi je preporučena antikoagulantna terapija (2-2,5 INR).Od tada nisam imala kontakta sa doktorom koji je potpisao otpusnu listu.Da li je ova terapija i dalje neophodna s obzirom da sam naišla na oprečna mišljenja lekara koji su propratili moju bolest.Moj kardiolog u Kragujevcu se ne slaže sa terapijom,ali svakako ne sme da protivreči preporuci jednog kardiologa sa Instituta \\\"Dedinje\\\".

    Odgovoreno: 08. 08. 2008.
    • Antikoagulantna terapija je standard kod ugradnje stranih tela u srčane strukture. Kada je u pitanju biološka valvula priča je drugačija ali kako biološka valvula sa godinama degradira, šansa za rombozu se povećava pa bih Vam ja da ste moj pacijent predložio nastavak antikoagulantne terapije.

Ostavite komentar