Dečje bolesti (Pedijatrija)

Rascep nepca (Palatoschisis)

Rascep nepca je posledica nespajanja palatinalnih nastavaka međusobno i sa nosnim septumom.

Pročitajte >>>

Deformacija nosnog septuma

Vrlo mali broj ljudi ima prav nosni septum (nosnu pregradu). Čitav niz hipoteza pokušava da razjasni nastajanje deformiteta na nosnoj pregradi. Deformiteti nosne pregrade mogu biti na hrskavičavom i kostnom...

Pročitajte >>>

Deformiteti nosa

Najistaknutiji deo lica, koji svojim oblikom odražava i niz karakternih crta vlasnika, predstavlja nos. Njegov spoljašnji deo, nazvan piramidom, predstavlja, u stvari, predvorje nosne šupljine, čijih nekoliko fizioloških funkcija imaju...

Pročitajte >>>

Urodjene malformacije nosa

Malformacije su urođene mane oblika, vezane sa oštećenjem pojednih organa ili delova organizma, nastale usled onotogenetskog razvoja. Od urođenih malformacija glave, vrata i lica, najčešće ih srećemo baš na nosu.

Pročitajte >>>

Urodjeni tumori grkljana

Urođeni tumori su benigni izraštaji porekla krvnih i limfnih sudova. Iako su ovi tumori veoma retki, najučestaliji je hemangiom. Hemangiom i limfangiom se mogu pojaviti izolaovano ili su udruženi sa...

Pročitajte >>>

Laringomalacija

Laringomalacije je po učestalosti na prvom mestu od svih malformacija larinksa. U suštini oboljenja stoji nedovoljna čvrstina (rigidnost) hrskavice koja se nalazi na ulazu u grkljan i slabost (hipotonija) neuromuskulature...

Pročitajte >>>

Urodjene anomalije grkljana

Neprohodnost lumena grkljana (atresia laryngis congenita) Potpuna neprohodnost lumena larinksa posledica je postojanja vezivne opne između zidova larinksa. Najčešće se sreće subglotično. Izuzetno je retka i otkriva se na autopsiji...

Pročitajte >>>

Laringokela

Laringokela predstavlja vrećasto izbočenje Morgagnijevog ventrikulusa grkljana, koje je ispunjeno vazduhom, a preko otvora komunicira sa endolarinksom.

Pročitajte >>>

Atrezija hoana

Hoane su otvori nosnih šupljina preko kojih se održava veza sa spoljnom sredinom i gornjim spratom ždrela. Atrezija hoane predstavlja izostanak otvaranja zadnjeg otvora šupljine nosa zbog perzistiranja primitivne bukonazalne...

Pročitajte >>>

Koarktacija aorte

Koarktacija aorte predstavlja oko 7% urođenih srčanih mana i dva puta je češća u muškoj populaciji. Suženje lumena aorte najčešće je locirano u blizini arterije subklavije, neposredno distalno od pripoja...

Pročitajte >>>

Urodjene malformacije unutrašnjeg uva

Malformacije unutrašnjeg uva su retke. Koštani i membranozni deo unutrašnjeg uva mogu biti odsutni ili manje ili više nepravilno razvijeni. Pored toga mogu postojati i nepravilnosti kohlearnog nerva ili spoljašnjeg...

Pročitajte >>>

Urodjene malformacije srednjeg uva

Kongenitalne anomalije srednjeg uva mogu biti izolovane ili udružene. Kongenitalne malformacije spoljnjeg i srednjeg uva nastaju u oko 1: 10000 novorođene dece. Kombinovane malformacije srednjeg i unutrašnjeg uva su, međutim,...

Pročitajte >>>

Urodjene malformacije spoljašnjeg uva

Postoje različiti ooblici deformiteta ušne školjke, po položaju, obliku, veličini i drugim karakteristikama. Spoljašnji ušni kanal može biti nerazvijen. Ove anomalije dovode do kozmetičkog nedostatka, a ponekad su praćene i...

Pročitajte >>>

Urodjene malformacije očnog kapka

Kolobom očnog kapka je nedostatak tkiva kapka, obično trouglastog oblika, čija je osnova okrenuta prema rubu kapka. Na mestu koloboma očna jabučica ostaje bez zaštite koju joj pružaju kapci. Kolobom...

Pročitajte >>>

Anencefalija

Defekti nervne cevi (iz koje se kasnije razvija nervni sistem), urođeni su defekti koji podrazumevaju nepotpun razvoj mozga i kičmene moždine. Postoje tri tipa DNC-a. Spina bifida i anencefalija pojavljuju...

Pročitajte >>>