Dečje bolesti (Pedijatrija)

Urodjene anomalije vagine

Poremećaji u razvoju ženskih polnih organa mogu nastati pre i posle rođenja i u različitoj meri mogu da zahvate svaki od spoljašnjih ili unutrašnjih organa. Ako nastanu in utero, nazivaju...

Pročitajte >>>

Urodjene anomalije urinarnog trakta

Kongenitalne anomalije urinarnog trakta iako retko, neposredno ugrožavaju život deteta, vrlo često mogu da dovedu do trajnih oštećenja organa zbog čega je neophodna blagovremena hirurška intervencija.

Pročitajte >>>

Urodjene anomalije bubrega

Anomalije bubrega i mokraćnih puteva spadaju u najčešće urođene poremećaje. Čine više od jedne trećine svih malformacija dijagnostikovanih prenatalnom ultrasonografijom (ultrazvuk). Prenatalna dijagnoza omogućuje blagovremeno lečenje i zato je ultrazvučni...

Pročitajte >>>

Mekonijalni ileus

Intestinalna opstrukcija izazvana gustim i suvim mekonijumom (prva stolica novorođenčeta) javlja se kod 10 - 15% novorođene dece sa cističnom fibrozom. Ova bolest se nasleđuje autosomno recesivno i karakteriše se...

Pročitajte >>>

Pes cavus

Pes cavus podrazumeva fiksiran položaj izdubljenog stopala, a može biti kongenitalni ili neuromuskularni.

Pročitajte >>>

Bilijarna atrezija

Bilijarna atrezija je bolest novorođene dece i mlađe odojčadi, u čijoj osnovi je atrezija ekstrahepatičnih žučnih vodova. Obliterantne promene, odnosno potpuno odsustvo žučnih puteva najčešće zahvata sve ekstrahepatične kanale. Incidencija...

Pročitajte >>>

Anorektalne anomalije

Anorektalne malformacije javljaju se u spektru od analne membrane, ektopičnog i stenotičnog anusa, rektoperinealne fistule do visoke atrezije anusa i rektuma. Visoke atrezije su često povezane s fistulom urotrakta odnosno...

Pročitajte >>>

Fibropolicistična bolest jetre

Policistična bolest jetre je kongenitalno oboljenje. Ciste jetre su često udružene sa cistama u bubregu, a moguće su i u drugim organima (pluća, pankreas, slezina, ovarijum). Zavisno od broja i...

Pročitajte >>>

Anomalije tankog i debelog creva

Duplikature tankog creva – duplikature gastrointestinlanog trakta se nalaze pretežno u tankom crevu, posebno u ileumu. Manifestuju se kliničkim znacima intestinalne opstrukcije usled invaginacije ili volvulusa creva. U slučajevima sa...

Pročitajte >>>

Meckelov divertikulum

Meckelov ili ilealni divertikulum je kongenitalna anomalija koja se javlja kod 1-2% populacije. Divertikularni zaostatak omfalomezenteričkog kanala predstavlja jednu od najčešćih anomalija gastrointestinalnog trakta. Divertikulum se obično javlja kao prstolika...

Pročitajte >>>