Dečja paraliza

Uzrok nastanka

Poliomijelitis izaziva poliovirus koji se ubraja u grupu enterovirusa, koji sa rinovirusima pripadaju rodu picorna virusa. Izvor infekcije je oboleo čovek ili rekonvalescent. Bolesnik izlučuje viruse preko nazofarinksa veoma kratko (do 7 dana), a putem fecesa 4-6 nedelja, ponekad i duže do 6 meseci. Put širenja infekcije je fekooralan, najčešće kontaktan. Najveće izlučivanje virusa nastaje pred sam početak i tokom prve dve nedelje posle pojave paraliza.
Preležana bolest, kao i primena žive oralne vakcine, ostavlja trajan tip specifičan imunitet.
 
 
 

 

Klinička slika

Poliomijelitis se deli na paralitičke i neparalitičke oblike.
 

1.Paralitički oblici

manifestuju se mlitavom oduzetošću, prema topografiji paraliza razlikuje se više kliničkih oblika:
-Spinalni oblik sa klasičnim paralizama ekstremiteta- inkubacija traje 8-10 dana, mada može biti i kraća ili duža. Ovo je najčešći oblik bolesti. Odlikuje se oduzetšću mišića čija inervacija polazi od kičmene moždine (osim disajne muskulature).  Preparalitički ili invazivni stadijum obično traje nekoliko sati ili jedan do pet dana i prolazi kroz tri faze: inicijalnu, latentnu i meningoadinamičnu.
Inicijalna faza traje 2-3 dana. Dete počinje iznenada da se žali na malaksalost, glavobolju i bolove u ekstremitetima. Može se zapaziti i simptomatologija od strane digestivnog trakta-mučnina, gađenje, povraćanje, proliv. Takođe mogu biti prisutni gušobolja i kašalj. Sve ove tegobe mogu biti tako lake da mogu proći nezapaženo.
Latentna faza traje jedan do dva dana i asimptomatska je.
Meningoadinamična faza odgovara prodoru virusa u velikoj količini u krv. Započinje visokom temperaturom do 40°C i bolovima u mišićima, zglobovima, glavoboljom, preznojavanjem i malaksalošću. Kliničkom pregledom se zapaža adinamija, zažarenost lica sa bledilom oko usana i laka cijanoza (modrilo) usana-"facies poliomyelitica". Neurološka simptomatologija je izražena i skoro uvek su prisutni meningealni znaci. Tetivni refleksi mogu biti oslabljeni a ređe kratkotrajni pojačani.
Paralitička faza se karakteriše pojavom mlitavih paraliza. U pojedinim slučajevima dete se može probuditi sa izraženim paralizama, kao prvim kliničkim znakom oboljenja. Paralize se javljaju uglavnom u prvih 48 do 72 časa. One su mlitave, peiferne i praćene su arefleksijom. Senzibilitet je očuvan, a bolnost mišića izražena. Oduzetosti se najčešće javljaju na donjim ekstremitetima. Gornji ekstremiteti su ređe zahvaćeni i to obično proksimalno. Po pravilu ovaj oblik ne ugrožava život bolesnika. Prestankom pojave novih paraliza počinje postepeno povlačenje znakova bolesti.
Stadijum povlačenja paraliza-već 10 dana nakon pojave paraliza počinje njihovo povlačenje. U početku brzo, a kasnije sve sporije i može se produžiti do godinu dana. Prvo se povlače paralize koje su zadnje nastale. Dve godine posle preležane bolesti  i intenzivne rehabilitacije zaostale sekvele treba smatrati definitivnim.
 
-Respiratorni oblici-karakterišu se insuficijencijom disanja i javaljaju se u toku paralitičkog perioda bolesti u 6-20% svih obolelih. Obično se opisuju sledeće forme ovog oblika:
Spinalni oblik sa paralizom disanja-obično se javlja udružen sa paralitičnim oblikom poliomijelitisa. Može doći do paralize grudne i trbušne muskulature i dijafragme i to pojedinačno ili u kombinaciji, što dovodi do poremećaja disanja. Bolest ima brz tok i često je neophodna traheotomija i primena veštačke ventilacije.
Bulbarni oblik sa paralizom gutanja-nastaje kao posledica lokalizacije procesa u produženoj moždini i ponsu, pri čemu su zahvaćeni disajni centri i jedra velikih moždanih živaca. Klinički se manifestuje poremećajima disanja centralnog tipa i paralizom gutanja. Bolesnik ne može da iskašlje i guta sekret.
Spino-bulbarni oblik-kod ovih bolesnka paraliza gutanja je često udružena sa paralizom disajne muskulature kada nastaje poplava disajnog stabla sekretom.
Encefalitički oblik-protiče pod znacima akutnog encefalitisa a kliničkom slikom dominiraju visoka temperatura, grčevi i poremećaj stanja svesti.
 
 

2.Neparalitički oblici

 
Inaparentni oblik-klinički protiče bez ikakvih subjektivnih i objektivnih smetnji, najveći broj osoba (80-90% inficiranih) preleži infekciju a da to nije ni znao.
 
Febrilni oblik-protiče kao rinofaringitis ili "dečiji letnji proliv". Stolice su retke, zelene, sluzave i ima ih 6-8 dnevno. Istovremeno se mogu javiti i kataralni znaci gornjih respiratornih puteva. Bolest traje 6-7 dana.
 
Meningelni oblik-protiče pod slikom seroznog meningitisa virusne etiologije.
 
Kod neparalitičkih oblika prognoza je dobra. U toku praalitičkih formi ako pacijent preživi prvih 10 dana smtara se da je van životne opasnosti.
 
 
 
 

Dijagnoza

Postvalja se na osnovu anamaneze, kliničke slike, izolacije virusa iz više uzoraka bolesničkog materijala (bris ili ispirak ždrela, pljuvačka, feces, likvor i krv), neutralizacionog testa.
 
 
 
 

Lečenje

Ne postoji specifična ili kauzalna terapija. Lečenje je simptomatsko i supstituciono i u tom cilju se primenjuju analgetici, antipiretici, vitamini, antibiotici i korekcija elektrolitnog disbalansa. Takođe je potrebna visokokalorijska ishrana uz opšte mere nege bolesnika. U najtežim slučajevima se radi traheotomija i veštačka ventilacija. Značajno mesto zauzima i pravovremen i adekvatan fizikalni tretman.
 
 
 

Prevencija

Zahvaljujući sistematskom sprovođenju aktivne imunizacije, ovo boljenje je postalo retkost. Imunizacija se sprovodi vakcinisanjem i revakcinisanjem.
 

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

  1. Jakovljević Roža 22.06.2011

    Preležala sam dečju paralizu, posledica je ostala. Desna doga donekle deformisana, mišići slabi. Imala sam 5 godina kad sam obolela, sad imam 65 godina i javljaju se problemi, naglo se slabe mišići, plašim se da neću biti u stanju da se krećem. Molim vas, da li postoji neki lek za jačanje mišića ili neko lečenje. Koja je ustanova gde mogu da se raspitam. Ja sam sa severa bačke. Hvala vam unapred.


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde