Dečje bolesti (Pedijatrija)

Mekonijalni ileus

Intestinalna opstrukcija izazvana gustim i suvim mekonijumom (prva stolica novorođenčeta) javlja se kod 10 - 15% novorođene dece sa cističnom fibrozom. Ova bolest se nasleđuje autosomno recesivno i karakteriše se...

Pročitajte >>>

Pes cavus

Pes cavus podrazumeva fiksiran položaj izdubljenog stopala, a može biti kongenitalni ili neuromuskularni.

Pročitajte >>>

Bilijarna atrezija

Bilijarna atrezija je bolest novorođene dece i mlađe odojčadi, u čijoj osnovi je atrezija ekstrahepatičnih žučnih vodova. Obliterantne promene, odnosno potpuno odsustvo žučnih puteva najčešće zahvata sve ekstrahepatične kanale. Incidencija...

Pročitajte >>>

Anorektalne anomalije

Anorektalne malformacije javljaju se u spektru od analne membrane, ektopičnog i stenotičnog anusa, rektoperinealne fistule do visoke atrezije anusa i rektuma. Visoke atrezije su često povezane s fistulom urotrakta odnosno...

Pročitajte >>>

Fibropolicistična bolest jetre

Policistična bolest jetre je kongenitalno oboljenje. Ciste jetre su često udružene sa cistama u bubregu, a moguće su i u drugim organima (pluća, pankreas, slezina, ovarijum). Zavisno od broja i...

Pročitajte >>>

Anomalije tankog i debelog creva

Duplikature tankog creva – duplikature gastrointestinlanog trakta se nalaze pretežno u tankom crevu, posebno u ileumu. Manifestuju se kliničkim znacima intestinalne opstrukcije usled invaginacije ili volvulusa creva. U slučajevima sa...

Pročitajte >>>

Meckelov divertikulum

Meckelov ili ilealni divertikulum je kongenitalna anomalija koja se javlja kod 1-2% populacije. Divertikularni zaostatak omfalomezenteričkog kanala predstavlja jednu od najčešćih anomalija gastrointestinalnog trakta. Divertikulum se obično javlja kao prstolika...

Pročitajte >>>

Atrezija tankog i debelog creva

Atrezije (odsustvo lumena) tankog creva češće su nego atrezije debelog i učestalost je 1 : 1500 živorođene dece.

Pročitajte >>>

Atrezija i stenoza duodenuma

Kongenitalna opstrukcija duodenuma (dvanaestopalačno crevo) može biti parcijalna ili potpuna, a prema lokalizaciji u odnosu na ampulu Vateri, pre i posleampularna. Atrezija duodenuma se javlja u 1:10000 - 40000 novorođenčadi....

Pročitajte >>>

Urodjene anomalije želuca

Gastrička duplikacija – svega 1-2% gastrointestinalnih duplikatura je lokalizovano u želucu. Manifestuje se znacima gastričke opstrukcije ili hemoragije (krvavljenja). Nekada se palpira cistička formacija u epigastrijumu. Terapija je hirurška.

Pročitajte >>>

Infantilna hipertrofična stenoza pilorusa

Stenoza pilorusa uzrokovana hipertrofijom piloričnog sfinktera spada u najčešće anomalije gastrointestinalnog sistema i, posle ingvinalne hernije, predstavlja najčešće stanje koje zahteva hiruršku korekciju u prvih nekoliko meseci života. Hipertrofična stenoza...

Pročitajte >>>

Makroglosija

Makrogosija predstavlja uvećanje jezika i otežavanje ishrane, disanje i govor deteta. Opširnije o tome u nastavku.

Pročitajte >>>

Urodjena stenoza jednjaka

Urođene stenoze jednjaka se najčešće javljaju na spoju srednje i donje trećine jednjaka i mogu da budu dvojake. Kod jednog oblika reč je o čvrsto vezivnotkivnoj stenozi jednjaka u dužini...

Pročitajte >>>

Atrezija jednjaka

Atrezija jednjaka izražena je nedostatkom jednjaka u raznim nivoima i može da ima nekoliko varijanti. U 87% slučajeva gornji segment jednjaka se slepo završava, dok donji deo komunicira sa trahejom....

Pročitajte >>>

Rascep usne

Rascep usne nastaje usled nesrastanja maksilarnog nastavka sa medijalnim nosnim nastavkom, pa je rascep postavljen između filtruma i ostalog dela usne. Praktično uvek postoji i izvijenost nosne pregrade.

Pročitajte >>>