Dečje bolesti (Pedijatrija)

Kolateralna šteta: Zakasnela dijagnostika dijabetesa kod dece za vreme pandemije

Deca koja su u ovom periodu obolela od dijabetesa ili imaju već svoju dijagnozu kolateralna su šteta promenjenih okolnosti.

Pročitajte >>>
Odgovore na najčešća pitanja roditelja, čija su deca obolela od dijabetesa, dala je medicinska sestra Univerzitetske dečije klinike Tiršova, Ana Stanković, u emisiji „Vodič kroz dijabetes“.

Dijabetes kod dece

Odgovore na najčešća pitanja roditelja, čija su deca obolela od dijabetesa, daje medicinska sestra Univerzitetske dečije klinike Tiršova, Ana Stanković, u emisiji „Vodič kroz dijabetes“.

Pročitajte >>>

Govorno jezički poremećaji dece

Postoje različite vrste poremećaja govora i jezika kod dece. Neophodno je da roditelj na vreme prepozna ove poremećaje i da se obrati logopedu, a ne da čeka polazak deteta u...

Pročitajte >>>

Autizam kod dece

Autizam je neurorazvojni poremećaj. Kada dete ima poteškoće u socijalnom funkcionisanju i interakciji sa drugim ljudima, nerazvijanje govora i komunikacije, kao i neobična ponašanja uz ograničena interesovanja za uobičajene vršnjačke...

Pročitajte >>>

Prvi pregled kod dečjeg lekara - pedijatra

Roditeljstvo donosi, osim rađanja novog života, i potpuno novi život za novopečene roditelje.Prvih mesec dana nakon dolaska na svet novog člana porodice je period upoznavanja i prilagođavanja. Nakon toga nekako...

Pročitajte >>>

Muvat - Vilsonov sindrom

Mowat -Wilson syndroma (Muvat -Vilsonov sindrom, mws) je izuzetno retko genetsko oboljenje, koje se prenosi preko gena ZEB2 (poznat kao i ZFHX1B i SIP1), na hromozomu 2q22, a procene su...

Pročitajte >>>

Juvenilni ksantogranulom

Juvenilni ksantogranulom (xanthogranuloma juvenile) je benigna histiocitarna bolest nepoznate etiologije koja se karakteriše pojavom žućkastih infiltrata na koži i sluzokožama, nekada na očima, a vrlo retko i na unutrašnjim organima.

Pročitajte >>>

Acropustulosis infantilis

Acropustulosis infantilis – infantilna akropustuloza je veoma retko kožno oboljenje male dece.

Pročitajte >>>

Adiponecrosis subcutanea neonatorum

Adiponecrosis subcutanea neonatorum predstavlja pojavu induracije (otvrdnuća) kože i potkožnog tkiva kod novorođenčadi.

Pročitajte >>>

Sclerema adiposum neonatorum

Sclerema adiposum neonatorum predstavlja pojavu induracije (otvrdnuća) kože i potkožnog tkiva koja nastaje obično u prvih deset dana nakon rođenja, najčešće kod prevremeno rođene dece.

Pročitajte >>>

Incontinentia pigmenti

Incontinentia pigmenti (Syndroma Bloch - Sulzberger) predstavlja retku bolest koja se javlja u neonatalnom periodu, a karakteriše se zapaljenskim i hiperpigmentisanim promenama kože, uz anomalije na CNS - u (centralni...

Pročitajte >>>

Syphilis congenitalis tarda (pozni kongenitalni sifilis)

Ishod trudnoće, u zavisnosti od stadijuma bolesti majke, može biti: kasni pobačaj, mrtvorođenost, bolesno dete sa znacima kongenitalnog sifilisa (syphilis congenitalis praecox), rađanje prividno zdravog deteta kod koga se manifestacije...

Pročitajte >>>

Kongenitalni sifilis

Kongenitalni sifilis je posledica intrauterine infekcije. Trudnoća majke deluje supresivno na kliničke simptome ranog sifilisa. Za razliku od majke, bolest fetusa je teška, a ishod dubiozan.

Pročitajte >>>

Tetanus novorođenčeta

Tetanus je teška akutna infektivna i nekontagiozna bolest koju karakterišu tonični i klonični grčevi muskulature, teški elektrolitni i metabolički poremećaji, autonomna disfunkcija i često respiratorna disfunkcija.

Pročitajte >>>

Situs inversus

Situs inversus je promena položaja telesnih organa, inverzija kao lik u ogledalu. Može se raditi o totalnoj ili parcijalnoj inverziji. Ako svi organi promene mesto - onda nema bitnih problema,...

Pročitajte >>>