Dečje bolesti (Pedijatrija)

Odgovore na najčešća pitanja roditelja, čija su deca obolela od dijabetesa, dala je medicinska sestra Univerzitetske dečije klinike Tiršova, Ana Stanković, u emisiji „Vodič kroz dijabetes“.

Dijabetes kod dece

Odgovore na najčešća pitanja roditelja, čija su deca obolela od dijabetesa, daje medicinska sestra Univerzitetske dečije klinike Tiršova, Ana Stanković, u emisiji „Vodič kroz dijabetes“.

Pročitajte >>>

Govorno jezički poremećaji dece

Postoje različite vrste poremećaja govora i jezika kod dece. Neophodno je da roditelj na vreme prepozna ove poremećaje i da se obrati logopedu, a ne da čeka polazak deteta u...

Pročitajte >>>

Autizam kod dece

Autizam je neurorazvojni poremećaj. Kada dete ima poteškoće u socijalnom funkcionisanju i interakciji sa drugim ljudima, nerazvijanje govora i komunikacije, kao i neobična ponašanja uz ograničena interesovanja za uobičajene vršnjačke...

Pročitajte >>>

Prvi pregled kod dečjeg lekara - pedijatra

Roditeljstvo donosi, osim rađanja novog života, i potpuno novi život za novopečene roditelje.Prvih mesec dana nakon dolaska na svet novog člana porodice je period upoznavanja i prilagođavanja. Nakon toga nekako...

Pročitajte >>>

Muvat - Vilsonov sindrom

Mowat -Wilson syndroma (Muvat -Vilsonov sindrom, mws) je izuzetno retko genetsko oboljenje, koje se prenosi preko gena ZEB2 (poznat kao i ZFHX1B i SIP1), na hromozomu 2q22, a procene su...

Pročitajte >>>

Mucanje

Mucanje je jedan od najvećih problema u fonijatrijskoj rehabilitaciji. Obično nastaje posle 3. godine, pri polasku u školu ili ređe u pubertetu. Mnogo se češće javlja u muške dece.

Pročitajte >>>

Juvenilni ksantogranulom

Juvenilni ksantogranulom (xanthogranuloma juvenile) je benigna histiocitarna bolest nepoznate etiologije koja se karakteriše pojavom žućkastih infiltrata na koži i sluzokožama, nekada na očima, a vrlo retko i na unutrašnjim organima.

Pročitajte >>>

Acropustulosis infantilis

Acropustulosis infantilis – infantilna akropustuloza je veoma retko kožno oboljenje male dece.

Pročitajte >>>

Adiponecrosis subcutanea neonatorum

Adiponecrosis subcutanea neonatorum predstavlja pojavu induracije (otvrdnuća) kože i potkožnog tkiva kod novorođenčadi.

Pročitajte >>>

Sclerema adiposum neonatorum

Sclerema adiposum neonatorum predstavlja pojavu induracije (otvrdnuća) kože i potkožnog tkiva koja nastaje obično u prvih deset dana nakon rođenja, najčešće kod prevremeno rođene dece.

Pročitajte >>>