Dečje bolesti (Pedijatrija)

Kongenitalni sifilis

Kongenitalni sifilis je posledica intrauterine infekcije. Trudnoća majke deluje supresivno na kliničke simptome ranog sifilisa. Za razliku od majke, bolest fetusa je teška, a ishod dubiozan.

Pročitajte >>>

Tetanus novorođenčeta

Tetanus je teška akutna infektivna i nekontagiozna bolest koju karakterišu tonični i klonični grčevi muskulature, teški elektrolitni i metabolički poremećaji, autonomna disfunkcija i često respiratorna disfunkcija.

Pročitajte >>>

Situs inversus

Situs inversus je promena položaja telesnih organa, inverzija kao lik u ogledalu. Može se raditi o totalnoj ili parcijalnoj inverziji. Ako svi organi promene mesto - onda nema bitnih problema,...

Pročitajte >>>

Fakomatoza

Fakomatoza je grupa neurokutanih sindroma koji se karakterišu neoplazmama na koži, nervnom sistemu i drugim organima.

Pročitajte >>>

Poremećaji dojki kod dece pre puberteta

Pubertet je životno doba u toku kojeg dete sazreva u odraslu jedinku sposobnu za obnavljanje vrste. Složene morfološke i fiziološke promene, koje u pubertetu nastaju u organizmu dečaka i devojčica...

Pročitajte >>>

Kongenitalne malformacije dojke

Na rođenju su bradavice još uvek slabo formirane i često utisnute. Ubrzo po rođenju se izdižu proliferacijom okolnog vezivnog tkiva. Kongenitalne (urođene) malformacije dojke su retke i mogu postojati u...

Pročitajte >>>

Arlekinov fetus

Arlekinov fetus (Ichthyosis congenita gravis) spada u teže oblike ihtioze prisutne na rođenju. Ihtioze su generalizovane nasledne keratodermie koje se mogu različito ispoljavati.

Pročitajte >>>

Prune Belly sindrom

Prune Belly sindrom označava grupu urođenih abnormalnosti čije su glavne karakteristike: nerazvijenost abdominalnih mišića pa je koža tog dela naborana, nespuštenost testisa i anomalije urinarnog trakta.

Pročitajte >>>

Cervikalno rebro

Normalno postoji 12 para rebara. Cervikalno rebro predstavlja prekobrojno rebro koje polazi od sedmog vratnog pršljena.

Pročitajte >>>

Mandibulofacijalna dizostoza

Mandibulofacijalna dizostoza (Francesketijev sindrom) predstavlja kongenitalnu anomaliju kraniofacijalnih struktura.

Pročitajte >>>

Kraniofacijalna dizostoza

Kraniofacijalna dizostoza (Kruzonov sindrom) je kongenitalna anomalija kod koje se prerano zatvaraju kranijalne suture lobanje, najčešće koronarna i sagitalna, sa prekomernim rastom lobanje u širinu.

Pročitajte >>>

Hipertelorizam

Hipertelorizam predstavlja stanje u kome su orbite postavljene lateralno u odnosu na normalnu poziciju, odnosno razmak između očiju je veliki.

Pročitajte >>>

Klippel - Feil sindrom

Klippel - Feil sindrom je retka malformacija nastala fuzijom dva ili više pršljenova vratne kičme.

Pročitajte >>>

Fokomelija

Fokomelija je kongenitalna malformacija kod koje nedostaju delovi ruku ili nogu (nadlaktica i podlaktica, nadkolenica i podkolenica).

Pročitajte >>>

Perzistentna kloaka

Perzistentna kloaka predstavlja poremećeni razvoj urorektalne pregrade: zajedničko otvaranje mokraćnog, genitalnog i digestivnog sistema.

Pročitajte >>>