Dečje bolesti (Pedijatrija)

Incontinentia pigmenti

Incontinentia pigmenti (Syndroma Bloch - Sulzberger) predstavlja retku bolest koja se javlja u neonatalnom periodu, a karakteriše se zapaljenskim i hiperpigmentisanim promenama kože, uz anomalije na CNS - u (centralni...

Pročitajte >>>

Syphilis congenitalis tarda (pozni kongenitalni sifilis)

Ishod trudnoće, u zavisnosti od stadijuma bolesti majke, može biti: kasni pobačaj, mrtvorođenost, bolesno dete sa znacima kongenitalnog sifilisa (syphilis congenitalis praecox), rađanje prividno zdravog deteta kod koga se manifestacije...

Pročitajte >>>

Kongenitalni sifilis

Kongenitalni sifilis je posledica intrauterine infekcije. Trudnoća majke deluje supresivno na kliničke simptome ranog sifilisa. Za razliku od majke, bolest fetusa je teška, a ishod dubiozan.

Pročitajte >>>

Tetanus novorođenčeta

Tetanus je teška akutna infektivna i nekontagiozna bolest koju karakterišu tonični i klonični grčevi muskulature, teški elektrolitni i metabolički poremećaji, autonomna disfunkcija i često respiratorna disfunkcija.

Pročitajte >>>

Situs inversus

Situs inversus je promena položaja telesnih organa, inverzija kao lik u ogledalu. Može se raditi o totalnoj ili parcijalnoj inverziji. Ako svi organi promene mesto - onda nema bitnih problema,...

Pročitajte >>>

Fakomatoza

Fakomatoza je grupa neurokutanih sindroma koji se karakterišu neoplazmama na koži, nervnom sistemu i drugim organima.

Pročitajte >>>

Poremećaji dojki kod dece pre puberteta

Pubertet je životno doba u toku kojeg dete sazreva u odraslu jedinku sposobnu za obnavljanje vrste. Složene morfološke i fiziološke promene, koje u pubertetu nastaju u organizmu dečaka i devojčica...

Pročitajte >>>

Kongenitalne malformacije dojke

Na rođenju su bradavice još uvek slabo formirane i često utisnute. Ubrzo po rođenju se izdižu proliferacijom okolnog vezivnog tkiva. Kongenitalne (urođene) malformacije dojke su retke i mogu postojati u...

Pročitajte >>>

Arlekinov fetus

Arlekinov fetus (Ichthyosis congenita gravis) spada u teže oblike ihtioze prisutne na rođenju. Ihtioze su generalizovane nasledne keratodermie koje se mogu različito ispoljavati.

Pročitajte >>>

Prune Belly sindrom

Prune Belly sindrom označava grupu urođenih abnormalnosti čije su glavne karakteristike: nerazvijenost abdominalnih mišića pa je koža tog dela naborana, nespuštenost testisa i anomalije urinarnog trakta.

Pročitajte >>>