Klippel - Feil sindrom

Klippel - Feil sindrom je retka malformacija nastala fuzijom dva ili više pršljenova vratne kičme.

Uzrok nastanka

Uzrok nastanka je nepoznat.

Klinička slika

Nekada se nalazi hemivertebra, prekobrojni pršljen, a u najtežim slučajevima anarhija vratnih pršljenova. Anomalija se ispoljava s kraćenjem vrata, ograničavanjem pokreta, nisko postavljenom linijom kose, i često, kožnim naborom od mastoida do akromiona. Ove promene mogu pratiti neurološki ispadi i bol. Moguće su prateće anomalije genitourinarnog, kardiopulmonalnog i nervnog sistema.

Dijagnoza

Dijagnostika podrazuzmeva klinički pregled, radiografiju, CT (kompjuterizovana tomografija) vratne kičme i ispitivanje genitourinarnog trakta.

Lečenje

Lečenje uključuje pasivne vežbe, koje su od male koristi, i hiruršku intervenciju kojom se stabilizuju eventualno nestalni pršljenovi.Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde