Syphilis congenitalis tarda (pozni kongenitalni sifilis)

Ishod trudnoće, u zavisnosti od stadijuma bolesti majke, može biti: kasni pobačaj, mrtvorođenost, bolesno dete sa znacima kongenitalnog sifilisa (syphilis congenitalis praecox), rađanje prividno zdravog deteta kod koga se manifestacije bolesti mogu javiti u pubertetu ili kasnije (syphilis congenitalis tarda) i zdravo dete.

Uzrok nastanka

Treponema pallidum je spiroheta, ima tanak i dugačak oblik, veličine do 15 μm. Kreće se karakterističnim pokretima oko zamišljene osovine bakterije. Sigurno je da Treponema pallidum stimuliše parametre, kako humoralnog tako i ćelijskog imunskog odgovora. Izazivač je jedne od najtežih polnih bolesti i striktni je parazit čoveka.

Da bi nastala infekcija ploda, neophodno je da se spiroheta nalazi u krvi majke te prema tome, plod će sigurno oboleti ako je bolest majke u I ili II stadijumu. Iz krvi fetusa spiroheta se rasejava po ostalim organima.

Klinička slika

Syphlis congenitalis tarda karakterišu promene koje odgovaraju tecijarnom stadijumu. Promene su po svojim osobinama destruktivne. Česte su na koži i sluzokožama u vidu tuberoznih sifilida, guma, perforacija nepca, sedlastog nosa, osteoporotičnih zadebljanja, lučno iskrivljenih tibija, nedostatka ksifoidnog nastavka grudne kosti, promena na očima (keratitis profunda parenchymatosa), gotskog nepca i dr.

Naglašava se postojanje Hutchinsonovog trijasa:
  • oštećenost akustičnog živca sa gluvoćom
  • Parrotove brazde ( ožiljci koji nastaju posle perioralnih dubokih prskotina)
  • polumesečasti zubi sekutići
Mogu se javiti juvenilni tabes dorsalis i progresivna paraliza, usporen fizički i psihički razvoj.

Dijagnoza

Postavlja se direktnom mikroskopijom kožnih lezija, placente i amnionske tečnosti, kao i serološkim testovima majke i deteta. Pri proceni rezultata seroloških reakcija novorođene dece, naročito u odsustvu simptoma mora se biti oprezan, zbog mogućeg pasivnog prenosa antitela od majki u krvotok deteta.

Lečenje

Lečenje se sprovodi penicilinom, a kod postojanja alergije, eritromicinom, tetraciklinima.Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde