Urodjene anomalije vagine

Poremećaji u razvoju ženskih polnih organa mogu nastati pre i posle rođenja i u različitoj meri mogu da zahvate svaki od spoljašnjih ili unutrašnjih organa. Ako nastanu in utero, nazivaju se kongenitalnom malformacijama. Uglavnom su još nepoznati etiološki činioci koji dovode do razvojnih poremećaja, ali  je sigurno da su od značaja faktori nasleđa, faktori okoline, ishrana i upotreba izvesnih lekova.

Simptomi i tegobe izazvani malformacijama ne moraju bitno da remete opšte zdravstveno stanje žene, pa njihov klinički značaj nije uvek u srazmeri sa veličinom malformacije. Tako, nekad vrlo izražene aniomalije ne daju velike tegobe, dok manje dovode do izraženijih smetnji.

Hymen imperforatus je urođena anomalija u vidu opne između introitusa (ulaza) vagine i vagine. Ova anomalija dosta rano po rođenju deteta može da pravi neprijatnosti. Nakupljen sekret cervikalnih žlezda i vaginalni detritus ispune vaginu i uterus - matericu (mucocolpos, mucometra), pa svojom veličinom imitiraju tumor smešten u maloj karlici ili u donjem delu trbuha. Nataloženi sadržaj iznad prepreke jače izbočuje himen koji sedefasto - plavkasto prosijava.

Ukoliko se prepreka ne otkrije na vreme i hirurški ne ukloni, sa pojavom menarhe (prvo menstrualno krvarenje) biće sprečeno oticanje menstrualne krvi (pseudoamenoreja). Nakupljena krv širi i rasteže polne organe postavljene iznad prepreke i nastaju hematokolpos (krv u vagini), hematometra (krv u materici), hematosalpinks (krv u adneksama, jajovodima) i hematoperitoneum  (krv u trbušnoj šupljini), što dovodi do jakih bolova i pritiska na mokraćnu bešiku, otežavajući mokrenje. Usled zadržavanja mokraće može nastati i hidroureter i hidronefros. Pritisak na rektum može da dovede do opstipacije (zatvor).

Dijagnoza  se postavlja na osnovu kliničke slike, ginekološkog pregleda, ultrazvuka i rendgenografije sa kontrastom.

Hymen imperforatus treba operativno korigovati, a operacija se sastoji u ovalnom ili trouglastom isecanju centralnog himena.

Transverzalni septum vagine (dijafragma vagine) je urođena  poprečna pregrada u vagini koja se može naći u bilo kojoj visini od himena do forniksa. Transverzalni septum vagine nastaje zbog izostanka spajanja gornjeg dela vagine, koji se razvija iz Müllerovih kanala i dela koji nastaje iz embrionalne kloake. Pregrada koja potpuno zatvara vaginu uzrokuje iste simptome kao imperforirani himen, odnosno, atrezija vagine. Pregled spekulumom pokazuje da je vagina kratka i da se slepo završava, tj. ne vidi se grlić materice. Ubadanjem igle u slepo dno vgaine, može da se utvrdi da li postoji tanka pregrada ili atretičan prostor dug nekoliko centimetara. Do sličnog zaključka se dolazi ako se u vaginu uvede sonda i istovremeno rektalno pregledava, pa ako je nakupljeni sadržaj neposredeno uz vrh sonde, onda je u pitanju tanak septum, a ako je to rastojanje duže to je onda atretični deo vagine. Ultrasonografija (ultrazvuk) može da potvrdi suspektnu dijagnozu. Dijafragma se može odstraniti vrlo lako.

Atrezija vagine označava nedostatak njenog lumena u većem ili manjem delu. Umesto lumena i epitela vagine, u jednom segmentu se nalazi samo vezivno tkivo. Prema opsegu i lokalizaciji atrezije vagine se dele na: niske, srednje, visoke i potpune. Visoke i potpune atrezije vagine često su udružene sa atrezijom ili aplazijom grlića, pa je kod njih operativna rekonstrukcija znatno teža. U detinjstvu se atrezija distalnog dela vagine ne može razlikovati običnim pregledom od aplazije vagine, imperforiranog himena i transverzalne pregrade bez otvora. Kod atrezije su unutrašnji polni organi normalno razvijeni, a kod aplazije vagine se materica nikada ne palpira, jer postoje samo njeni rudimenti. Ultrazvuk u ovakvim slučajevima može biti od velike pomoći. Smetnje kod atrezije vagine nastaju tek u pubertetu usled nakupljanja krvi iznad mesta prepreke (hematometra). Simptomi su isti kao kod imperforiranog himena i zavisno od lokalizacije atrezije, mogu dovesti do dispareunije (bolni polni odnosi), odnosno, nemogućnosti polnog odnosa.

Osnovni princip lečenje ove anomalije je da se u atretičnom području stvori nov i dovoljno širok kanal, kako bi se omogućilo oticanje menstrualne krvi, a kasnije i koitus. Kod totalne i visoke atrezije sigurnije je ako se primeni kombinovani abdomino - perinealni put, a kod niskih i srednjih atrezija vagine operacija se može izvršiti samo perinealnim putem.


Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde