Urodjene malformacije srednjeg uva

Kongenitalne anomalije srednjeg uva mogu biti izolovane ili udružene. Kongenitalne malformacije spoljnjeg i srednjeg uva nastaju u oko 1: 10000 novorođene dece. Kombinovane malformacije srednjeg i unutrašnjeg uva su, međutim, retke. Promene mogu biti jednostrane ili obostrane. Kod izolovanih anomalija javlja se poremećaj razvoja srednjeg uva ili njegovog sadržaja. Udružene anomalije imaju veći klinički značaj, jer dovode do oštećenja sluha, što uzrokuje zastoj u razvoju govora, a samim tim i zastoj psihičkog razvoja deteta.

Uzrok nastanka

Etiološki faktori za nastanak ovih malformacija su genetske i hromozomske aberacije, hipoksija, radijacija, ultrazvuk i lekovi.

Klinički oblici
Deformiteti slušnih koščica - one su nepravilnog oblika, razdvojene ili fiksirane za zidove srednjeg uva. Može se javiti poremećaj razvoja bubne opne ili njen potpuni nedostatak.  • Treacher - Collins-ov sindrom - deformitet donje polovine lica.
  • Klippel - Feil - ov sindrom predstavlja deformitet vratne kičme i uva.Dehiscenca facijalnog kanala i nepravilan tok živca su značajni zbog mogućeg oštećenja tokom operacija. Pacijenti imaju jednostranu ili obostranu provodnu nagluvost. Sa ili bez drugih vidljivih malformacija uva.
Dijagnoza
Postavlja se na osnovu kliničkog pregleda, tomografije, CT-a (kompjuterizovana tomografija), auditivnih evociranih potencijala i vestibularnih testova.

Lečenje

Kada je unutrašnje uvo intaktno, postoji dobra kohlejna rezerva što obećava uspeh u rehabilitaciji. Kada je u pitanju obostrana anomalija, koja je praćena teškim oštećenjem sluha, potrebno je rehabilitaciju sluha putem slušnog aparata sprovoditi već posle prve godine života, da bi se na vreme razvio govor. Operacijski zahvati, kako estetski, tako i funkcijski vrše se posle pete godine. Terapija je usmerena ka stvaranju odgovarajućeg promera kanala i poboljšanju sluha. Vrše se formiranje spoljnjeg ušnog kanala, timpanoplastika ili fenestracije labirinta, a ako je opterećeno i unutrašnje uvo koristi se slušni aparat. Ukoliko je malformacija zahvatila jedno uvo, funkcijske operacije nisu neophodne, pošto je detetu dovoljno jedno normalno uvo da bi se govor i psiha normalno razvijali.Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde