Ogtt test

Glukoza je glavni šećer u krvi, koji služi kao najvažniji izvor energije. Slatkog je ukusa, a neophodna je za organizam jer se prilikom njene razgradnje u ćelijama, oslobađa velika količina energije koja je potrebna za mnoge životne funkcije.

Šta je Ogtt test?

Ogtt (Oralni Glukoza Tolerance Test) je test opterećenja glukozom, kojim se ispituje potencijalna sklonost ka šećernoj bolesti. Test ima veliku važnost zbog određivanja prave dijagnoze pacijenta. Na ovaj način se meri koncentracija glukoze u serijskim uzorcima, pre i posle uzimanja glukoze. Izvođenje ove procedure traje oko 2-3 sata.

Svake godine, 5% do 10% ljudi, čiji rezultati testa pokazuju umanjenu toleranciju glukoze razvijaju dijabetes.

OGTT

Kada je pravo vreme da se uradi Ogtt test?

 • Ako postoji sumnja da postoji poremećaj u metabolizmu šećera (intolerancija glukoze, šećerna bolesti).
 • Radi ranog otkrivanja (skrininga) šećerne bolesti (dijabetes melitusa).
 • U cilju dijagnostikovanja šećerne bolesti u trudnoći (gestacijskog dijabetesa).

Svetska zdravstvena organizacija preporučuje izvođenje ovog testa, radi uspostavljanja dijagnoze hiperglikemije, kod pacijenata sa vrednostima glukoze našte (na prazan stomak) između 6,1-6,8 mmol/L. 

Šta vas očekuje na Ogtt testu?

Ogtt test se izvodi ujutru i to u nekoliko faza. Meri se koncentracija glukoze u krvi u određenim vremenskim razmacima, nakon ispijanja rastvorene glukoze. U vremenu: 0 min, 30, 60, 90 i 120 (180) min.

 • Poneti sa sobom dozu Glukoze, koju je lekar prepisao (75g ili 100g).
 • Prvi uzorak krvi se uzima po dolasku u laboratoriju, na prazan stomak. Tada se uzima i uzorak mokraće za analizu.
 • Nakon toga se pije 300ml vodenog rastvora, sa 75g glukoze.
 • Tokom testa ne treba unositi hranu, tečnost, niti pušiti. Dozvoljena je samo voda.
 • Krv za analizu se uzima nakon 120 minuta, tada se ponovo meri koncentracija šećera u krvi (glukoza).
 • Koncentracija šećera u mokraći se meri na početku i na kraju testa.
 • Nakon testa se preporučuje normalan obrok.

Kod osobe bez dijabetesa, nivo glukoze se povećava, a zatim brzo pada. Kod osoba sa dijabetesom, nivo glukoze se povećava više od normalnog i ne uspeva da se vrati niže.

Testiranje glukoze kod trudnica

Test tolerancije na glukozu se koristi za dijagnozu gestacijskog dijabetesa (dijabetes koji se razvija tokom trudnoće). Koristi se ako postoje dvosmisleni rezultati gladovanja ili slučajni rezultati glukoze u krvi, ili da se utvrdi gestacijski dijabetes kod trudnica između 24 i 28 sedmica trudnoće, za koje se ne zna da imaju dijabetes.

Test se takođe može koristiti za detekciju dijabetesa, kod žena koje su imale gestacijski dijabetes tokom trudnoće. Žene koje su imale gestacijski dijabetes, ne razvijaju dijabetes kasnije u životu, ali bi trebalo da prođu skrining dijabetesa najmanje svake 3 godine tokom svog života.

 • Test se radi između 24. i 28. nedelje trudnoće (kod trudnica sa niskim rizikom za nastanak šećerne bolesti). Ukoliko postoji potreba, ovaj test se radi i ranije.
 • Kao i za ostale pacijente, trudnicama je takođe zabranjeno jelo i piće, kao i pušenje tokom testa. Potrebno je mirovanje.
 • Krv za analizu se ponovo uzima nakon 60, 120 i 180 minuta i meri se koncentracija šećera (glukoze) u krvi.
 • Ovaj test se u trudnoći može raditi i pre 24.nedelje, ukoliko je koncentracija šećera u krvi pri rutinskom merenju povišena.

Priprema za Ogtt test

 • Pre izvođenja testa, jedite regularno, potreban unos ugljenih hidrata je najmanje 150g dnevno.
 • Ne izlažite se fizičkom naporu dan pre testa.
 • Obavestite lekara o svojoj redovnoj terapiji. Potrebno je da privremeno obustavite unos lekova koji utiču na metabolizam glukoze (Metformin, Gluformin...).
 • Ukoliko imate, ponesite uput lekara sa sobom.
 • Pre izvođenja testa, pacijent ne treba da gladuje više od 10 sati.
 • Posle 22h ne unositi hranu i napitke.
 • Tokom testa, pacijent ne sme da jede, pije, niti puši.
 • Tokom testa, potrebno je da pacijent miruje.

Dodatne napomene

 • Test se ne izvodi ako pacijent ima infekciju, težu bolest ili traumu.
 • Test se ne izvodi 3 dana pre i 3 dana posle menstrualnog ciklusa.
 • Ako je pacijent na terapiji kortikosteroidima ili diureticima, treba da prekine sa terapijom.
 • Tečnost koju pacijent pije tokom testa je vrlo slatka, tako da može doći do mučnine i povraćanja, u takvim situacija će se test ponoviti.

Postoji mogućnost obavljanja Ogtt testa sa insulinemijama. Pored nivoa glukoze u krvi, prati se i nivo insulina u određenim vremenskim intervalima, kao reakcija na glukozu koja je prethodno uneta. Na ovaj vid testa upućuje izabrani ginekolog ili endokrinolog.

Tumačenje rezultata testa

Merenje šećera u krvi

Prema kriterijumima Svetske zdravstvene organizacije, dijabetesom se naziva stanje, kod kog je količina šećera u krvi (glikemija našte, nakon 10 sati gladovanja), veća od 7.0 mmol/L. Referentna vrednost glikemije, na prazan stomak je 3.6 do 6.1 mmol/L.

Stanja i vrednosti:

 • Šećerna bolest: Glikemija našte≥ 7,0 mmol/L; Plazma glukoza u 120min Ogtt-a≥ 11,1 mmol/L.
 • Intolerancija na glukozu (IGT;impaired glucose tolerance): Glikemija našte< 7,0 mmol/L; Plazma glukoza u 120min Ogtt-a≥ 7.8 i < 11,1 mmol/L.
 • Oštećena glikemija našte u plazmi (IFG; impaired fasting glucose): Glikemija našte= 6,1 do 6,9 mmol/L; Plazma glukoza u 120min Ogtt-a< 7,8 mmol/L.

Endokrinolog treba da tumači rezultate glukoze i insulina u toku Ogtt testa.

Nakon gladovanja (10 sati), prva jutarnja vrednost glukoze, treba da iznosi 4,0-6,4 mmol/L.

 • Šećerna bolest- utvrđuje se kada su vrednosti glukoze u krvi. nakon 2 sata (120 minuta) Ogtt testa, veće od 11,1 mmol/L.
 • Intolerancija na glukozu (latentni dijabetes)- ukoliko su vrednosti glukoze u krvi nakon 2 sata 7.8mmol/L do 11,1 mmol/L.
 • Normalni metabolizam glukoze- kada se posle 2 sata vrednost glukoze spusti ispod 7,8 mmol/L.

Referentne nultne vrednosti za insulin iznose 2,6-24,9 uIU/mL.

Posle 2 sata od unosa glukoze, nivo insulina treba da bude što bliži početnom, a svakako ispod 24,9 uIU/mL.

Zašto su vrednosti Ogtt-a niske?

Niže vrednosti Ogtt-a mogu biti prisutne u sledećim stanjima:

Gubitak težine i vežbanje mogu pomoći osobama sa oštećenom tolerancijom glukoze da vrate nivo glukoze u normalu.

Cena Ogtt testa

Cena Ogtt testa zavisi od brojnih faktora. Ovaj test se ne radi samoinicijativno. Vaš lekar će dati sve smernice za izradu testa. 

Ako se radi samo glukoza, cena je nešto niža, a laboratorije najčešće naplaćuju po jedom vađenju krvi (oko 150 dinara). Ukoliko se radi Ogtt test sa insulinemijama, analiza je nešto složenija (oko 1200 dinara po vađenju).


Pogledajte sva pitanja i odgovore u vezi sa insulinskom rezistencijom.Zakažite OGTT test pozivom na broj 063/687-460.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde