Pregled fizijatra

Fizijatar je lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije.  Fizikalna medicina primenjuje mnoge oblike fizičke energije u lečenju, kako one koje srećemo u prirodi (svetlost, toplota, svojstva vode i vazduha), tako i potpuno veštačke (laser). U skladu sa tim, fizikalna terapija obuhvata: termoterapiju (terapija toplotom I krioterapija – terapija hlađenjem), elektroterapiju, lasersku terapiju, magnetoterapiju, sonoterapiju (terapiju ultrazvukom), kinezioterapiju (terapiju fizičkim vežbanjem), mehanoterapiju (terapiju raznim vrstama masaža)…

Metode fizikalne terapije i rehabilitacije često zahtevaju lečenje u hospitalnim uslovima, odnosno specijalizovanim centrima (banjama).

Pregled fizijatra traje najmanje pola sata i sastoji se od uzimanja anamneze i specijalnog fizijatrijskog pregleda.

Anamneza je opšti deo pregleda, podrazumeva uzimanje pacijentovih ličnih podataka, istorije osnovne bolesti, eventualnih pridruženih bolesti, ranijih bolesti i operacija, alergija na hranu i lekove, pacijentovih navika (pušenje, alkohol, psihoaktivne supstance), porodične i socio-epidemiološke anamneze. Sa lekarom treba ostvariti otvoren odnos i navesti sve podatke o bolesti kojih možete da se setite, čak i ako Vama deluju beznačajno.

Fizijatrijski pregled je klinički deo pregleda koji obuhvata:

 • Procenu hoda i držanja tela tj. posture (posmatra se visina ramena, lopatica, karličnih kostiju…);
 • Obim pokreta zglobova (vrstom uglomera-goniometrom) uz procenu aktivne i pasivne pokretljivosti kičme;
 • Ispitivanje mišićne snage (MMT testom ili ređe dinamometrom) kao i ispitivanje tonusa i trofike mišića;
 • Ispitivanje refleksne aktivnosti;
 • Ispitivanje senzibiliteta i stanja periferne cirkulacije;
 • Uzimanje antropometrijskih mera;
 • ADŽ test (test aktivnosti dnevnog života) po potrebi.

U cilju razjašnjenja kliničke slike i pravljenja plana lečenja, lekar može zatražiti dopunska dijagnostička testiranja (laboratorijski pregled krvi I urina, RTG pregled, EKG pregled, CT (skener), MRI (magnetna rezonanca), EMNG (elektromioneurografija - neurofiziološko ispitivanje mišića, neuromišićne spojnice i perifernog neurona)...

Prva i najvažnija aktivnost u rehabilitaciji jeste definisanje funkcionalnog stanja pacijenta (pregled, evaluacija) iz čega proizilaze ciljevi i plan rehabilitacije (individualni terapijski plan), koji je specifičan za svakog pacijenta.

Fizijatar po potrebi konsultuje lekare drugih specijalnosti.

Indikacije:

1. Bolna stanja (bolovi u vratu, bolovi i trnjenje u rukama, bolovi u kičmi, naročito slabinskom delu, bolovi i trnjenje u nogama, ishijas (lumboishialgia), bolovi između lopatica, bolovi između rebara, bolovi u perifernim zglobovima)

2. Reumatološka oboljenja:

3. Stanja posle povreda, preloma i sportskih povreda (povrede mišića, ligamenata, zglobova, meniskusa)

4. Razna postoperativna stanja (operacija meniskusa, ukrštenih ligamenata kolena, ugradnje endoproteze kuka)

5. Razna neurološka oboljenja (oštećenja i povrede perifernih nerava, polineuropatije, diskus hernija…)

Kontraindikacije:

Kontraindikacije zaviste od vrste primenjene fizikalne terapije. Uopšteno, najčešća kontraindikacija za primenu fizikalne medicine jeste akutna infektivna bolest, odnosno akutna povreda i oštećenje. Pored ovoga razlozi za neizvođenje fizikalne terapije mogu biti:

 • poremećaj zgrušavanja krvi;
 • maligniteti;
 • dekompenzovana srčana insuficijencija;
 • ožiljno tkivo;
 • oštećen senzibilitet;
 • prisustvo pejsmejkera;
 • trudnoća;
 • menstruacija;
 • psihički poremećaji.


Pregled fizijatra u Beogradu možete obaviti kod:

Pozovite broj 063/687-460 i zakažite pregled kod lekara specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije!


Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde