Gestacijski dijabetes

Gestacijski dijabetes je vrsta šećerne bolesti koja se razvija kod pojedinih žena tokom trudnoće, jer telo ne uspeva da napravi dovoljnu količinu  insulina koja može da obezbedi normalan nivo šećera u krvi

 
Više o ovome govorio je Prim. dr Nikola Cerović u intervjuu za emisiju "Vodič kroz dijabetes".
 
 
Zašto se šećer pojavljuje tokom trudnoće i koje su rizične grupe? 

 
Prim. dr Nikola Cerović: Trudnički šećer je stanje u kojem se kod trudnice pojavljuje visok nivo šećera u krvi, a da ona pre trudnoće nije imala dijagnostikovan dijabetes. Postoje određene rizične grupe koje imaju veću predispoziciju za dobijanje dijabetesa u trudnoći.
U prvom redu su žene koje imaju povećanu telesnu masu, zatim jedan broj trudnica koje su u prethodnoj trudnoći imale trudnički šećer ili su rodile krupno dete. Kada kažemo krupno dete za našu populaciju to podrazumeva dete koje je teško više od 4,000 grama.
To su i trudnice koje u svom bližem porodičnom okruženju imaju članove koji boluju od dijabetesa i na kraju trudnice koje su pre trudnoće imale sindrom policističnih jajnika. Kod ovakvih kategorija trebalo bi obratiti pažnju na pojavu trudničkog šećera.
 
Dijagnostikovanje trudničkog šečera je prilično jednostavno, nije bolno ni preterano zahtevno. U svakodnevnim analizama koje trudnice obavljaju na svojim redovnim pregledima potrebno je obratiti pažnju na nivo šećera u krvi iznad 5 onda je potrebno uraditi test opterećenja šećerom, oralni glukoza tolerant test ili skraćeno OGTT.
Radi se vrlo jednostavno - izmeri se vrednost glukoze u krvi pre opterećenja, a zatim posle opterećenja u prvom satu i drugom satu.
Ukoliko rezultati odstupaju od normale takva trudnica će dobiti dijagnozu gestacijskog dijabetesa. Obično se trudnice nakon urađenog OGTT-a koji je patološki primaju na odeljenje visoko rizičnih trudnoća, gde se radi dnevni profil glikemije koji pomaže da se bliže odredi klasa, što je važno zbog određivanja pravilne terapije. 
 
Ukoliko je samo poremećen OGTT uz dobar dnevni profil onda je terapija za ovakvu trudnicu dijabetička dijeta, ako je poremećaj ozbiljniji  i postoji poremećaj u dnevnom profilu glikemije tretman trudničkog šećera se obavlja uzimanjem oralne terapije ili insulina i takve terapije zahtevaju redovno praćenje pacijenata. 
 
Šta podrazumeva dijabetična dijeta?
 
Prim. dr Nikola Cerović: Dijabetična dijeta podazumeva izmenjenu ishranu trudnice koju bi ona trebalo da shvati veoma ozbiljno. Iz ishrane se moraju izbaciti kolači, čokolada, beli hleb, testenina. To su namirnice od kojih će dete biti krupnije, veće, ali neće biti zdravo. Takve namirnice će biti problem kako za trudnicu tako i za bebu. Sa druge strane proteinska ishrana je nešto što se favorizuje, a takva ishrana podrazumeva meso, mlečne proizvode, povrće...
 
Kolike su šanse da gestacijski dijabetes ostane za stalno?
 
Prim. dr Nikola Cerović: Žene koje su tokom trudnoće bile pod insulinskom terapijom imaju povećan potencijal za ostanak dijabetesa i nakon trudnoće, ali moramo reći da je značajan broj trudnica koji nakon završetka insulinske terapije u trudnoći nemaju više problema sa šećerom.
Mnoge trudnice postavljaju pitanje da li postoji nešto što su mogle da urade kako bi izbegle nastanak gestacijskog dijabetesa
Preporuka je da žene u trudnoći ulaze sa adekvatnom telesnom masom, fizička aktivnost pre trudnoće takođe u velikoj meri umanjuje šansu od dobijanja gestacijskog dijabetesa.
Moramo napomenuti da danas postoje i studije koje pokazuju da je čak dva puta veći procenat pojave gestacijskog dijabetesa kod žena koje konzumiraju nikotin.
Možemo reći da je vođenje zdravijeg života pre trudnoće jedan od faktora koji bi mogao da pomogne kako bi se u trudnoću ušlo sa značajno manjim rizikom od trudničkog šećera.
 
 
Koje su komplikacije do kojih može doći kod trudnica sa gestacijskim dijabetesom?
 
Prim. dr Nikola Cerović: Kod gestacijskog dijabetesa postoje dve vrste komplikacija, jedna je grupa komplikacija vezana je za trudnicu dok je druga vezana za plod. 
 
Kod komplikacija koje su vezane za majku odnosi se na to da se u slučaju kada se ne reguliše šećer javlja makrozomija ploda, odnosno krupna beba. Ta krupna beba postaje problem na porođaju, dolazi do dužeg i traumatičnijeg porođaja za majku i vrlo često se takav porođaj završava carskim rezom.
Ako je gestacijski dijabetes tokom trudnoće dobro regulisan carski rez se može izbeći.  
 
Druga grupa poremećaja je vezana za bebu, takve bebe su krupne i postoji jedan izraz koji kaže da su to bebe "džinovi na staklenim nogama" i one su vrlo često metabolički nestabilne.
One tokom trudnoće u kojoj gestacijski dijabetes nije pravilno regulisan preko posteljice dobijaju veću količinu šećera i problem kod ovakvih trudnoća se dešava u momentu porođaja.
Kada se beba rodi ona više ne prima glukozu preko posteljice, ali njen metabolički aparat i dalje ima visok nivo insulina takve bebe su sklone hipoglikemijama koje umeju da budu vrlo opasne, češća je pojava žutice nakon porođaja kod takvih beba, pojava nezrelosti, hipokalcemije, hiponatremije i čitav niz stanja koje za takve bebe može biti vrlo problematičan. 

Podeli tekst:
Izvor: Emisija Vodič kroz dijabetes

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde