Maligne bolesti i tumori

Benigni tumori duodenuma

Benigni tumori duodenuma su najčešće polipoidnog rasta, na peteljci ili široke baze, različite veličine, pojedinačni, multipli ili u sklopu brojnih polipoidnih sindroma (Peutz-Jegehersov sindrom, Gardnerov sindrom, Cowdenova bolest).

Pročitajte >>>

Benigni tumori želuca

Benigni tumori želuca su predominantno epitelijalnog porekla i najšešće se prezentuju kao polipi.

Pročitajte >>>

Tumori dentogenog porekla

U izgradnji ovog tumora učestvuje epitelno i mezenhimno tkivo zubnog začetka. Prema stepenu diferencijacije razlikuju se odontomi koji ne stvaraju tvrdu supstancu zuba i takve, koji stvaraju dentin, gleđ i...

Pročitajte >>>

Juvenilni fibrom nazofarinksa

Juvenilni fibrom nazofarinksa je benigni tumor sa ekspanzivnim rastom i sklonošću ka krvavljenju, koji se razvija isključivo u muškaraca u pubertetu odnosno u dečaka između 10 i 20 godina. Posle...

Pročitajte >>>

Benigni tumori jednjaka

Benigni tumori su vrlo retki i čine 10% svih tumora jednjaka. Benigni tumori mogu biti lokalizovani na mestima prirodnih suženja u predelu hipofarinksa, kardije i u visini bifurkacije traheje.

Pročitajte >>>

Hemangiom usana i lica

Hemangiom je benigni tumor krvnih sudova. Najčešće su urođeni ili se razvijaju neposredno posle rođenja. Najintezivnije rastu u toku prve dve godine života.

Pročitajte >>>

Epulis

Epulis je tumorska tvorevina gingive u predelu alveolnog nastavka. Javlja  se skoro isključivo na vilicama gde su prisutni zubi. Ubraja se u reaktivne hiperplazije.

Pročitajte >>>

Fibrom usne šupljine

Fibromi spadaju u benigne tumore vezivnog tkiva. Razlikuju se mekani i čvrsti fibromi. Mekani fibrom je bogat ćelijama a ima manje vezivnih vlakana. Čvrsti fibrom pretežno se sastoji iz kolagenih...

Pročitajte >>>

Retinoblastom

Tumor retine potiče iz njenih embrionalnih ćelija retinoblasta pa otuda i naziv tumora - retinoblastoma.

Pročitajte >>>

Maligni tumori očnih kapaka

Tumori epitela kože kapaka su najčešći tumori u oftalmologiji. Od najvećeg praktičnog značaja je bazocelularni karcinom jer čini više od 90% svih tumora kapaka.

Pročitajte >>>

Maligni tumori mokraćne bešike

Rak mokraćne bešike je tri puta češći kod muškaraca nego u žena. Rak mokraćne bešike je bolest starijih osoba. Otprilike 80% slučajeva se dijagnostikuje kod osoba starijih od 60 godina.

Pročitajte >>>

Maligni tumori jajovoda

Primarni karcinom jajovoda je veoma redak. Daleko je češći sekundari (metastatski) tumor. Vreme javljanja je 5. i 6. decenija života.

Pročitajte >>>

Maligni tumori peritoneuma

Maligni tumori peritoneuma mogu biti primarni i sekundarni.

Pročitajte >>>

Maligni tumori traheje

Maligni tumori traheje su veoma retki i obično su sekundarni. Češći su kod muškaraca.

Pročitajte >>>

Maligni tumori spoljašnjeg ušnog kanala

Karcinom kože spoljašnjeg ušnog kanala veoma je retka primarna lokalizacija tumora, ali je najčešći od svih malignih tumora spoljašnjeg ušnog kanala.

Pročitajte >>>