Maligni tumori očnih kapaka

Tumori epitela kože kapaka su najčešći tumori u oftalmologiji. Od najvećeg praktičnog značaja je bazocelularni karcinom jer čini više od 90% svih tumora kapaka.

Klinička slika

Kod bazocelularnog karcinoma klinička slika se odlikuje postepenim, neprimetnim, bezbolnim početkom. Najčešći klinički oblik je nodozno-ulcerozni, koji počinje stvaranjem sitnih sivkastoružičastih uzdignuća. Uzdignuća se postepeno stapaju stvarajući čvrst bezbolan jastučić sa sporim, postepenim širenjem i stvaranjem ulceracije u centru, koja lako krvari. Ulceracija je okružena bedemom sa koga treba uzeti materijal biopsije. Klinička slika ređe može da pokazuje polipoidno-vegetativni, pigmentovani i sklerozirajući oblik, koji prodire mnogo šire i dublje nego što klinički izgleda. Bazocelularni karcinom najčešće počinje na koži donjeg kapka i unutrašnjeg ugla. Često zahvata i rub kapaka. Tumor infiltruje sve veću površinu  postepeno prodire i u dublja tkiva kapka i njegove okoline. Sporo napreduje, ne daje metastaze, ali tokom godina zahvata veliku površinu i inflitruje orbitu i i intrakranijalnim prodorom može da izazove letalni ishod.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničkse slike, pregleda, biopsije i patohistološkog nalaza.

Lečenje

Lečenje je pretežno hirurško i veoma uspešno u početku bolesti, kada se plastičnim zahvatima postiže dobar uspeh ne samo funkcionalno nego i estetski. Tumori velikog obima, koji su prodrli u orbitu, oštetili oko i njegovu funkciju, zahtevaju egzeneteraciju orbite i zračnu terapiju.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

  1. Nikola 10.02.2013

    Postaviću pitanje da li je čmičak na oku isto što i maligni tumori očnih kapaka?


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde