Maligne bolesti i tumori

Meduloblastom

Meduloblastom (Medulloblastoma) je tumor mozga koji se najčešće javlja u dece, u području malog mozga. Ređe se nalazi u odraslih ljudi i u drugim delovima mozga.

Pročitajte >>>

Hondrom maksilofacijalne regije

Hondrom je benigni tumor poreklom od hijaline hrskavice. On se razvija iz zaostataka embrionalne hrskavice ili iz perihondrijuma hrskavice odraslih. Može se razviti centralno u kosti (enchondroma) ili na njenoj...

Pročitajte >>>

Androblastom

Androblastomi su retki tumori (0,2% svih tumora jajnika) koje sačinjavaju ćelije slične primitivnim testikularnim semenim kanalićima. Javljaju se kao benigni i maligni, a veliki deo ovih tumora stvara i izlučuje...

Pročitajte >>>

Adenomi kore nadbubrežne žlezde

 Adenomi kore nadbubrežne žlezde su najčešći primarni adrenalni tumori. To su obično solitarni jasno ograničeni ali retko potpuno inkapsulirani tumori, 2-4 cm u dijametru. Uglavnom su hormonski aktivni i praćeni...

Pročitajte >>>

Ameloblastom

Ameloblastom je benigni, lokalno invazivan tumor poreklom od odontogenog epitela. Smatra se da može poticati iz više struktura: od zaostataka zubne gredice (lamina dentalis), od gleđnog organa, od Malasezovih (Malassez)...

Pročitajte >>>

Osteom

Ovaj dobroćudni tumor koštanog tkiva se najčešće javlja u paranazalnim sinusima, a ređe u viličnim kostima i u kostima krova lobanje. U ostalim kostima se sreće izuzetno retko. U paranazalnim...

Pročitajte >>>

Timom

Timus je središnji limfni organ, koji ima značajnu ulogu u imunitetu posredovanom T-limfocitima. Nastaje iz parnog epitelijalnog dela faringealnog nabora. U bliskoj je vezi sa embrionalnim razvojem paratirodnih žlezdi. Stroma...

Pročitajte >>>

Fibrom

Fibrom je benigni tumor vezivnog tkiva koji ima tendenciju vrlo sporog rasta. S obzirom na bogatstvo vezivnog tkiva u organizmu, fibrom je dosta čest tumor. Sreće se kao solitaran, a...

Pročitajte >>>

Seminom testisa

Tumori testisa nisu česti i čine svega 1-2% svih tumora kod muškarca. Međutim, iako se radi o retkoj bolesti, njen značaj je veliki jer su oni najčešća forma karcinoma kod...

Pročitajte >>>

Brennerov tumor

Brennerov tumor je tumor jajnika koji je po svojoj građi vezivno-epitelni tumor građen od strome prelaznog epitela ili tzv. Waldhartovih inkluzija oko kojih se nalazi obilno vezivo. Brennerov tumor je...

Pročitajte >>>