Maligne bolesti i tumori

Maligni tumori pljuvačnih žlezda

Maligni tumori pljuvačnih žlezda su relativno retki. Po poreklu mogu biti primarni, sekundarno maligni i metastazni tumori. Najčešći su adenoidni cistični karcinom, adenokarcinom, epidermoidni kracinom, nediferentovani karcinomi i maligni miksni...

Pročitajte >>>

Neepitelni tumori pljuvačnih žlezda

Najčešći neepitelni tumori pljuvačnih žlezda, koji se razvijaju iz strome su hemangiomi, limfangiomi, neurofibromi i lipomi.

Pročitajte >>>

Tumor acinusnih ćelija pljuvačnih žlezda

Tumor acinusnih ćelija ranije je svrstavan u benigne salivarne neoplazme i klasifikovan kao adenom. Proučavanje ovih tumora pokazalo je da se oni mogu ponašati dvojako, kao benigni ili kao maligni.

Pročitajte >>>

Pleomorfni adenom pljuvačnih žlezda

Pleomorfni adenom je najčešći tumor velikih pljuvačnih žlezda i predstavlja 70% svih benignih tumora ovih žlezda. Ovaj tumor se javlja između 30 i 60 godina života, češće u žena nego...

Pročitajte >>>

Monomorfni adenomi pljuvačnih žlezda

Benigne tumore ove grupe karakteriše pravilnost njihovih ćelijskih struktura.

Pročitajte >>>

Benigni tumori vagine

Od benignih tumora vagine, najčešće su ciste (cystis vaginae). Nešto su češće inkluzione ciste, zatim endometrioza vagine i najređa je adenoza vagine kod koje žlezdani epitel verovatno vodi poreklo od...

Pročitajte >>>

Benigni tumori cerviksa

Najčešći benigni tumori cerviksa materice su cervikalni polipi (polypus cervicis) a nešto ređi su miomi i leomiomi.

Pročitajte >>>

Benigni tumori štitne žlezde

Benigni tumori štitne žlezde najčešće se manifestuju kao solitarni adenomi, specifična benigna inkapsulirana struktura, slična normalnom žlezdanom tkivu. Na osnovu histološkog nalaza ovi adenoomi mogu se podeliti na embrionalne, fetalne,...

Pročitajte >>>

Benigni tumori vulve

Benigni tumori vulve su relativno retki, a najčešće se javljaju u obliku pravih tumora.

Pročitajte >>>

Benigni tumori kože očnog kapka

Ksantelazma (xantelasma) predstavlja nagomilavanje histioksantomatoznih ćelija pod epitelom kože i lokalizuje se tipično na unutrašnjim delovima gornjih i donjih kapaka. To su laka izdignuća, žućkaste boje (otuda i naziv ksantos...

Pročitajte >>>

Benigni tumori vežnjače

Benigni tumori vežnjače mogu biti tumori epitela i melanogenog sistema vežnjače.

Pročitajte >>>

Mezenhimni tumori larinksa

Tumori larinksa se mogu podeliti na benigne i maligne, a prema vrsti tkiva iz kojih potiču dele se na epitelne i mezenhimne tumore. Pravi benigni mezenhimni tumori su zaista retki...

Pročitajte >>>

Epitelni tumori larinksa

Pravi benigni epitelni tumori larinksa nisu polimorfni kao mezenhimni, ali su mnogo češći. To su uglavnom papilomi i adenomi. Papilomi su najbrojniji među svim pravim benignim tumorima larinksa.

Pročitajte >>>

Benigni tumori bronha i pluća

Tumori bronha i pluća mogu biti benigni i maligni. Benigni tumori su najčešće fibromi, lipomi, angiomi, hondromi, neurinomi i ganglioneurinomi.

Pročitajte >>>

Benigni tumori ušne školjke i spoljašnjeg ušnog kanala

Benigni tumori spoljašnjeg uva nastaju iz tkiva iz kojih je građeno spoljašnje uvo. Tu spadaju fibromi i papilomi, hondromi, lipomi i angiomi. U spoljašnjem ušnom kanalu retko nalazimo endoteliome, adenome...

Pročitajte >>>