Monomorfni adenomi pljuvačnih žlezda

Benigne tumore ove grupe karakteriše pravilnost njihovih ćelijskih struktura.

Klinička slika

Adenolimfom - Warthin - ov tumor ili Cystadenoma lymphomatosum papillarae javlja se u 5% od svih salivarnih tumora. Ovaj tumor se skoro uvek pojavljuje u donjem polu superficijumskog režnja parotidne žlezde. Osim ove skoro predominantne lokalizacije Warthin-ov tumor ima izrazitu predispoziciju javljanja u juškaraca dok se u žena javlja retko. Adenolimfom se može pojaviti istovremeno bilateralno u parotidnim žlezdama u 7-10% bolesnika. Nije retka multifokalna pojava tumora u istoj parotidnoj žlezdi. Ovaj tumor se javlja između 40. i 60. godine života.

Oksifilni adenom je redak tumor u grupi salivarnih tumora. Razvija se uglavnom u osoba iznad 50 godina starosti, pretežno u žena. Najčešće se javlja u parotidnoj žlezdi, kao solidan tumor, a često može da se pojavi u cističnoj formi.

Drugi tipovi monomorfnih adenoma su retki. Najčešći tumori ove grupe su adenom bazalnih ćelija, adenom svetlih ćelija, adenom sebaceus i limfadenom sebaceus. Javljaju se u šestoj i sedmoj deceniji života, pretežno u žena.

Kod svih tipova monomorfnih adenoma, karakterističano je da rastu veoma sporo, dugi niz godina, najčešće bez ikakvih smetnji i bolova. Kasnije veličinom a u zavisnosti od lokalizacije dovode do smetnji govora, gutanja i disanja.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, kliničkog pregleda, sijalografije.

Lečenje

Lečenje tumora je hirurško. Kod tumora parotidne žlezde se radi subtotalna ili eventualno totalna parotidektomija sa očuvanjem anatomskog integriteta n. facialisa.

Zakažite pregled kod hirurga:
Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

  1. Petar 13.04.2020

    Da li se možda ova vrsta tumora može dijagnostikovati ultrazvučnim pregledom?


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde