Bakterije

Ešerihija Koli (Escherichia coli)

E.coli čini znatan deo fiziološke mikroflore crevnog trakta ljudi i životinja. Prvenstveno boravi u debelom crevu.

Pročitajte >>>
Clostridium botulinum je Gram pozitivna, anaerobna bakterija čije se spore nalaze u zemlji i vodi.

Clostridium botulinum

Clostridium botulinum je Gram pozitivna, anaerobna bakterija čije se spore nalaze u zemlji i vodi.

Pročitajte >>>
Corynebacterium diphtheriae je Gram pozitivni, nepokretni bacil, koji se na mikroskopskim preparatima vidi kao prav ili nešto savijen tanak štapić, zadebljao na jednom ili češće na oba kraja. Ima karakterističan raspored u obliku slova V, Y, L, u vidu palisada ili kineskih slova.

Corynebacterium diphtheriae

Corynebacterium diphtheriae je Gram pozitivni, nepokretni bacil, koji se na mikroskopskim preparatima vidi kao prav ili nešto savijen tanak štapić, zadebljao na jednom ili češće na oba kraja. Ima karakterističan...

Pročitajte >>>
Šigele (shigellae) su striktno patogene crevne bakterije. To su Gram negativni, tanki, pravi štapići. Nepokretni su i ne stvaraju sporu i poseduju fimbrije.

Shigellae

Šigele (shigellae) su striktno patogene crevne bakterije. To su Gram negativni, tanki, pravi štapići. Nepokretni su i ne stvaraju sporu i poseduju fimbrije.

Pročitajte >>>
Bacillus anthracis je gram pozitivan, aeroban, nepokretan štapić, ima kapsulu sa centralnom ovalnom sporom koja svojom veličinom ne deformiše bacil. Bakterija se javlja pojedinačno ili češće u obliku lanaca.

Bacillus anthracis

Bacillus anthracis je gram pozitivan, aeroban, nepokretan štapić, ima kapsulu sa centralnom ovalnom sporom koja svojom veličinom ne deformiše bacil. Bakterija se javlja pojedinačno ili češće u obliku lanaca.

Pročitajte >>>
Neisseria gonorrhoeae je gram negativan diplokok bubrežastog oblika sa konveksnim stranama okrenutim prema spolja. Nalazi se uvek u parovima i pod mikroskopom podseća na zrno kafe. Neisseria gonorrhoeae izaziva gonoreju (triper, kapavac), najčešću polnu bolest.

Neisseria gonorrhoeae

Neisseria gonorrhoeae je gram negativan diplokok bubrežastog oblika sa konveksnim stranama okrenutim prema spolja. Nalazi se uvek u parovima i pod mikroskopom podseća na zrno kafe. Neisseria gonorrhoeae izaziva gonoreju...

Pročitajte >>>