Kožne i polne bolesti (Dermatovenerologija)

Humani papiloma virus (HPV) je infekcija. Pročitajte koje su dijagnostičke metode, način lečenja, simptomi, učestalost i istorijat o ovoj vrsti genitalne infekcije.

Humani papiloma virus (HPV) infekcija

Humani papiloma virus (HPV) je infekcija. Pročitajte koje su dijagnostičke metode, način lečenja, simptomi, učestalost i istorijat o ovoj vrsti genitalne infekcije.

Pročitajte >>>

Sifilis nosa

Sifilis nosa (lues nasi) može da nastane u ranoj kongenitalnoj formi, kasnoj kongenitalnoj i stečenoj formi sifilisa.

Pročitajte >>>

Ekcem nosa

Ekcem nosa (eczema nasi) se vrlo retko javlja kao izolovano oboljenje, već je češće zajednička manifestacija i reakcija organizma na različite štetne nokse.

Pročitajte >>>
Humani papiloma virusi (HPV) grupa je virusa široko rasprostranjenih u populaciji koji, zavisno od tipa, uzrokuju nastanak dobroćudnih i zloćudnih promena kože i sluzokoža.

Humani papiloma virus - HPV

Humani papiloma virusi (HPV) grupa je virusa široko rasprostranjenih u populaciji koji, zavisno od tipa, uzrokuju nastanak dobroćudnih i zloćudnih promena kože i sluzokoža.

Pročitajte >>>

Urticaria pigmentosa adultorum

Urticaria pigmentosa adultorum (teleangiectasia macularis eruptiva perstans) se javlja kod odraslih osoba u vidu makula crveno - smeđe boje uz koje se nalaze i teleangiektazije.

Pročitajte >>>

Urticaria pigmentosa

Urticaria pigmentosa je bolest kože koja se najčešće javlja već kod odojčadi, a manifestuje se pigmentisanim makulama koje nastaju zbog nakupljanja mastocita u dermisu. Promene na koži ponekada su praćene...

Pročitajte >>>

Difuzna kutana mastocitoza

Difuzne kutane mastocitoze su retke dermatoze koje se karakterišu zahvaćenošću većih površina kože opsežnom infiltracijom mastocita.

Pročitajte >>>

Dermatitis perianalis

Perianalni dermatitis se može definisati kao akutna ili hronična inflamacija (zapaljenje) perianalne regije različite etiopatogeneze.

Pročitajte >>>

Necrobiosis lipoidica (diabeticorum)

Necrobiosis lipoidica (diabeticorum) predstavlja oboljenje kod koga su promene kože najčešće lokalizovane na potkolenicama, a rezultat su hronične granulomske inflamacije.

Pročitajte >>>

Granuloma anulare

Granuloma anulare je dosta česta granulomatozna reakcija kože koja se karakteriše pojavom infiltrata, izdignute ivice, tako da lezije imaju prstenasti izgled.

Pročitajte >>>

Porphyria cutanea tarda

Porphyria cutanea tarda je hronična polietiološka bolest koja se karakteriše pojavom mehura na koži, pojačanom vulnerabilnošću kože, oštećenjem jetre i povišenim izlučivanjem uroporfirina i koproporfirina.

Pročitajte >>>

Granuloma faciale eosinophilicum

Facijalni eozinofilni granulom je hronična granulomatozna bolest koja se obično javlja kod odraslih muškaraca.

Pročitajte >>>

Calcinosis cutis metabolica

Calcinosis cutis metabolica je opšta metabolička kalcinoza koja se karakteriše deponovanjem soli kalcijuma u koži i potkožnom tkivu.

Pročitajte >>>

Calcinosis cutis circumscripta

Calcinosis cutis circumscripta je lokalizovana metabolička kalcinoza koja predstavlja lokalno deponovanje soli kalcijuma u koži i potkožnim tkivima, pri čemu je koncentracija kalcijuma i fosfora u serumu normalna. Uzrok nastanka...

Pročitajte >>>

Calcinosis cutis dystrophica

Calcinosis cutis dystrophica predstavlja deponovanje soli kalcijuma u prethodno patološki izmenjenim tkivama, npr. cistama, tumorima, ožiljcima.

Pročitajte >>>