Kožne i polne bolesti (Dermatovenerologija)

Porphyria cutanea tarda

Porphyria cutanea tarda je hronična polietiološka bolest koja se karakteriše pojavom mehura na koži, pojačanom vulnerabilnošću kože, oštećenjem jetre i povišenim izlučivanjem uroporfirina i koproporfirina.

Pročitajte >>>

Granuloma faciale eosinophilicum

Facijalni eozinofilni granulom je hronična granulomatozna bolest koja se obično javlja kod odraslih muškaraca.

Pročitajte >>>

Calcinosis cutis metabolica

Calcinosis cutis metabolica je opšta metabolička kalcinoza koja se karakteriše deponovanjem soli kalcijuma u koži i potkožnom tkivu.

Pročitajte >>>

Calcinosis cutis circumscripta

Calcinosis cutis circumscripta je lokalizovana metabolička kalcinoza koja predstavlja lokalno deponovanje soli kalcijuma u koži i potkožnim tkivima, pri čemu je koncentracija kalcijuma i fosfora u serumu normalna. Uzrok nastanka...

Pročitajte >>>

Calcinosis cutis dystrophica

Calcinosis cutis dystrophica predstavlja deponovanje soli kalcijuma u prethodno patološki izmenjenim tkivama, npr. cistama, tumorima, ožiljcima.

Pročitajte >>>

Amyloidosis cutis nodularis atrophicans

Amyloidosis cutis nodularis atrophicans spada u grupu lokalnih kutanih amiloidoza.

Pročitajte >>>

Lichen amyloidosus

Lichen amyloidosus je lokalizovana kutana amiloidoza.

Pročitajte >>>

Amyloidosis cutis maculos

Amyloidosis cutis maculosa spada u grupu lokalizovanih kutanih amiloidoza.

Pročitajte >>>

Lichen myxoedematosus

Lichen myxoedematosus (mucinosis papulosa, mucinosis lichenoides) je oboljenje koje spada u dermalne mucinoze koje nastaju kod eutioreoze.

Pročitajte >>>

Scleromyxoedema

Scleromyxoedema (syndroma Arndt - Gottron) je retko oboljenje koje spada u dermalne mucinoze.

Pročitajte >>>