Kožne i polne bolesti (Dermatovenerologija)

Ksantomatoza

Ksantomatoze su promene kože nastale kao posledica ekstravazacije lipoproteina i njihove endocitoze putem makrofaga. Promene su obično praćene hiperproteinemijom.

Pročitajte >>>

Herpetiformni impetigo

Herpetiformni impetigo je teška, amikrobna, pustulozna dermatoza koja se obično javlja u drugom trimestru trudnoće.

Pročitajte >>>

Angiokeratoma corporis diffusum

Angiokeratoma corporis diffusum (Morbus Fabry) je genetski uslovljena bolest koja se karakteriše oštećenjem enzima alfa - galaktozidaze A, zbog čega dolazi do gomilanja i odlaganja triheksozil ceramida u ćelijama mnogih...

Pročitajte >>>

Pruritične urtikarijske papule i plakovi (u trudnoći)

Pruritične urtikarijske papule i plakovi  (PUPP) predstavljaju vrlo retku pruritičnu dermatozu, koja se javlja u zadnjoj trećini trudnoće.

Pročitajte >>>

Dermatitis papulosa gestationis

Dermatitis papulosa gestationis (papular dermatitis of pregnancy) je retka, za trudnoću vezana dermatoza, koja se javlja jednom na 2500 trudnica.

Pročitajte >>>

Lingua georgraphica

Lingua georgraphica (glositis areata superficialis, exfoliatio areata lingue) je pojava naslaga na jeziku koje se povremeno ljušte.

Pročitajte >>>

Lingua plicata

Lingua plicata ili lingua scrotalis je naziva za pojavu mnogobrojnih, različito oblikovanih i usmerenih brazda na dorzalnoj površini jezika.

Pročitajte >>>

Granulomatozni heilitis

Granulomatozni heilitis je hronična granulomatozna upala, obično donje usne.

Pročitajte >>>

Onihoreksa

Onihoreksa predstavlja stečenu promenu nokta kod koje dolazi do longitudinalne lomljivosti nokatne ploče.

Pročitajte >>>

Unguis incarnatus

Unguis incarnatus (urastao nokat) je nokat koji je svojom lateralnom ivicom urastao u meko okolno tkivo.

Pročitajte >>>